Den korrekte definition på konkurs

For at man kan tale om konkurs, er det afgørende at man misligholder sine betalinger, dvs. at man ikke betaler til forfaldstidspunktet. Ved at misligholde sine betalinger, er det muligt for folk der har penge til gode, gennem en advokat at begære et selskab konkurs. Det har intet at gøre med hvor stor en gæld […]

Husk at afdrage på gælden

Hvis man har et stort lån, betaler man en del udgifter blot for at have lånet. Den såkaldte rente er nemlig en procentsats af det beløb man har lånt, den såkaldte hovedstol. Hvis man har for mange udgifter, muligvis for mange kreditorer, så er der set utallige eksempler på folk som enten ikke betaler noget […]

Nej tak til billån hos forhandleren

Når du står med nøglerne til din nye bil, du har gennem længere tid overvejet om du skulle have nye bil, samt hvilken model det måtte være og efter nogle prøveture er du ikke længere i tvivl – det eneste der lige mangler at falde helt på plads er finansieringen. Her er forhandlerne ikke længe […]

Hvad er CAP-M

Capital Asset Pricing modellen står bogstaverne for og det er en model der har til formål at beregne det forventede afkast på en aktieinvestering. De oplysninger det kræves, er den risikofrie rente, beta værdien samt det forventede afkast på hele markedsporteføljen. Ud fra disse oplysninger er det muligt, at beregne det forventede afkast på en […]