Hvad er et blankolån?

Efter en travl periode er jeg igen tilbage på bloggen med endnu flere begreber som skal forklares, så helt almindelige mennesker er bedre klædt på til at klare sig i det komplicerede finansielle system. Tidligere har disse sider båret mere præg af diskussion end af reel forklaring, denne gang vil der nok være tale om […]

Hvad er fastkurspolitik?

Så er vi atter vendt tilbage til den gode gamle begrebsguide, hvor der rent faktisk er tale om at et begreb bliver forklaret så de fleste kan forstå det og få lidt mere indsigt i den økonomiske verden. Denne gang er der tale om et økonomisk begreb, der befinder sig indenfor økonomisk politik på et […]

Forskel på Banklån og Internetlån

I denne begrebs og forklaringsguide er vi efterhånden ved at bevæge os et par skridt væk fra de egentlige enkeltbegreber og skal mere kaste os over forskellige fænomener eller situationer som ligeledes fortjener en forklaring. Således holder vi os i den samme boldgade, nemlig den økonomiske og finansielle sektor og samtidig er der også tale […]

Hvad er Blankolån?

Efterhånden har vi været rundt om en hel del emner i denne begrebsguide, men festen slutter på ingen måde her, der er stadig masser af væsentlige finansielle og økonomiske begreber vi skal have forklaret før vi for alvor kan kalde os eksperter. Det gælder både begreber indenfor lån, privatøkonomi, national økonomi, international økonomi og almindelig […]

Hvad er ekspansiv finanspolitik?

Når der er økonomisk krise, så er det altid relevant også at snakke om finanspolitik. Det er nemlig ofte det instrument der bliver brugt til at håndtere kriser, og påvirke økonomien. Den mest anvendte form for finanspolitik er den ekspansive finanspolitik, hvorfor dette begreb også er yderst relevant at få forklaret. Der er muligvis en […]

Hvad er Cibor-renten?

Igen, igen skal vi bevæge os en lille smule væk fra samfundsøkonomien, men ikke for meget. Begrebet har denne gang stadig indflydelse på samfundsøkonomien, men det er i højere grad et finansielt begreb der har mere direkte indflydelse på virksomheder og private husholdninger i et land. Begrebet er: Cibor Rente. Der er tale om et […]

Hvad er Chicagoskolen?

Vi bevæger os stadig rundt i de samfundsøkonomiske termer, omend vi denne gang også vil bevæge os en lille smule udenfor Europas grænser. Vi skal denne gang se lidt nærmere på Chicagoskolen – og her er der ikke nødvendigvis tale om et universitet man kan søge ind på. I hvert fald ikke lige som udgangspunkt. […]

Hvad er borgerløn?

Nu er det tid til at bevæge sig væk fra det regnskabstekniske for en stund. I stedet vil jeg rette opmærksomheden på et mere samfundsfagligt og samfundsøkonomisk begreb, nemlig Borgerløn. Et begreb der måske vækker genkendelse eller i hvert fald nysgerrighed i flere øre og det begreb der umiddelbart lyder meget tiltalende, for rigtig mange […]

Hvad er bogføringspligt?

I forlængelse af den tidligere blog omhandlende bogføring og det dobbelte bogholderi kan det være ganske væsentligt at præcisere nogle af de regler der er angående bogføring. Dette leder helt naturligt interessen i retning af begrebet: Bogføringspligt. Umiddelbart giver begrebet ikke anledning til de helt store misforståelser, når det kommer til selve betydningen af udtrykket. […]