Hvad er CAP-M

Capital Asset Pricing modellen står bogstaverne for og det er en model der har til formål at beregne det forventede afkast på en aktieinvestering. De oplysninger det kræves, er den risikofrie rente, beta værdien samt det forventede afkast på hele markedsporteføljen. Ud fra disse oplysninger er det muligt, at beregne det forventede afkast på en […]

Hvad er en aktieudvidelse?

For at fortsætte i rillen omkring aktier, så vil jeg denne gang behandle emnet, aktieudvidelse. Hvad betyder en aktieudvidelse, for virksomheden og hvad er det egentlig virksomheden foretager sig, når den laver en såkaldt aktieudvidelse. En del af virksomhedens aktiver er aktiekapitalen. Aktiekapitalen er et udtryk, for den kapital der er indskudt i virksomheden i […]

Hvad er en aktionær?

Ser man, som jeg, ofte, eller bare engang i mellem de finansielle nyheder på fjersynet, så vil man ganske ofte støde på begreber som aktier og aktionærer. Jeg vil nu ganske lavpraktisk og helt simpelt forsøge at kortlægge disse begreber for jer – på et plan, hvor de fleste bør kunne være med. En aktie […]