Hvad er et rådighedsbeløb?

Rådighedsbeløb er et meget vigtigt privatøkonomisk begreb, og dermed også et begreb som det kan være ret væsentligt at få klarlagt betydningen og omfanget af. Et rådighedsbeløb er vigtigt at kende til, for at opnå det fulde overblik over ens økonomiske situation. Et rådighedsbeløb er kort sagt det beløb man har til rådighed efter, at […]

Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse, skal alle udarbejde enten før et kalenderår begynder og/eller lave rettelser i løbet af året. Det skal lige understreges at, gør man ikke noget ved den, fortsætter den i det nye år, med de samme tal som året før. En forskudsopgørelse, skal sige noget om den forventede indkomst man har for året, udfra […]

Hvad er en aktieemission?

I et aktieselskab, er det aktionærer der ejer selskabet, aktierne er lige med ejerandel i virksomheden og det giver nogle rettigheder, så som at deltage på generalforsamlingen, men det giver også en andel af udbyttet, nemlig den andel af aktieporteføljen som man ejer. Nogle skal det dog siges, at hele overskuddet ikke går til udbytte, […]