Hvad er Cibor-renten?

Igen, igen skal vi bevæge os en lille smule væk fra samfundsøkonomien, men ikke for meget. Begrebet har denne gang stadig indflydelse på samfundsøkonomien, men det er i højere grad et finansielt begreb der har mere direkte indflydelse på virksomheder og private husholdninger i et land. Begrebet er: Cibor Rente. Der er tale om et […]

Hvad er Chicagoskolen?

Vi bevæger os stadig rundt i de samfundsøkonomiske termer, omend vi denne gang også vil bevæge os en lille smule udenfor Europas grænser. Vi skal denne gang se lidt nærmere på Chicagoskolen – og her er der ikke nødvendigvis tale om et universitet man kan søge ind på. I hvert fald ikke lige som udgangspunkt. […]

Hvad er borgerløn?

Nu er det tid til at bevæge sig væk fra det regnskabstekniske for en stund. I stedet vil jeg rette opmærksomheden på et mere samfundsfagligt og samfundsøkonomisk begreb, nemlig Borgerløn. Et begreb der måske vækker genkendelse eller i hvert fald nysgerrighed i flere øre og det begreb der umiddelbart lyder meget tiltalende, for rigtig mange […]

Hvad er bogføringspligt?

I forlængelse af den tidligere blog omhandlende bogføring og det dobbelte bogholderi kan det være ganske væsentligt at præcisere nogle af de regler der er angående bogføring. Dette leder helt naturligt interessen i retning af begrebet: Bogføringspligt. Umiddelbart giver begrebet ikke anledning til de helt store misforståelser, når det kommer til selve betydningen af udtrykket. […]

Hvad er bruttofaktorindkomst?

I dag har jeg sat mig for at analysere et nyt begreb, som også hører til i den finansielle afdeling. Begrebet ”bruttofaktorindkomst” er et ret langt og tilsyneladende indviklet begreb, som mange nok vil have en vis skepsis overfor, når det kommer til at forklare, hvad begrebet betyder og indebærer. Til dem, der ikke ved, […]

Hvad er bruttonationalindkomst?

Dagens begreb i vores lille begrebsguide her på siden er, som du også kan læse i overskriften, bruttonationalindkomst. Det lange begreb lyder umiddelbart som noget, der kun kan tydes af økonomer. Men jeg har sat mig for, at forklare, hvad begrebet går ud på i et normalt sprog. Efter dette indlæg burde det altså være […]

Hvad er Crowding In?

Hvad er mere oplagt end efter en blog omhandlende det interessante økonomiske begreb Crowding Out, så er det blevet tid til en blog om et andet interessant begreb nemlig Crowding In. Begreberne minder om hinanden i ordlyd og beskriver sådan set også lidt den samme tendens. Crowding out fortæller jo som bekendt om de langsigtede […]

Hvad er Crowding Out?

I denne omgang skal vi ikke sådan konkret snakke om aktiehandel og de begreber der knytter sig dertil. Denne rundes begreb er mere et teknisk samfundsøkonomisk begreb, men som sagtens kan have indflydelse på aktiehandel i øvrigt. Begrebet er, som overskriften fortæller, Crwoding Out. Som sagt er der tale om et samfundsøkonomisk begreb. Ikke just […]

Hvad er en cyklisk aktie?

I begrebsguiden bevæger vi os igen i retning af aktiehandel. Det er altid relevant at klarlægge besværlige begreber indenfor aktiehandel idet det er en emne der har en stor betydning, for rigtig mange almindelige mennesker. Selvom man måske ikke selv er investor på fuld tid, så er det stadig ganske rart at have styr på […]

Hvad er en centralbank?

Centralbanker findes der mange af i hele verden. Derfor er begrebet også meget interessant at få afdækket. Derfor har jeg i dette indlæg sat mig for, at forklare hvad centralbank(er) i det hele taget betyder, ligesom jeg også vil fokusere på nogle konkrete eksempler, hvor centralbanker gør sig gældende i den finansielle verden. Jeg håber, […]