Cirkulære er en juridisk retskilde

Cirkulære er en juridisk retskilde, det er ikke den retskilde der vægter højest, men den har væsentlig indflydelse i fortolkningen af loven. Den væsentligste retskilde er grundloven, herefter følger loven, bekendtgørelser, forarbejder til loven, cirkulære, juridisk litteratur og forholdets natur. Cirkulære er skrivelser fra politikkere primært, der forklarer hvad hensigten er med en lov, hvorfor lovens ordlyd er som den er, forklaringer på mulige problemstillinger, således at det fungerer som bevismateriale og dokumentation for hvorfor loven er som den er. Indenfor det privatretlige område, er der nogle tvister omkring skade, erstatning, andre økonomiske emner hvor fordringer, lån, pantebreve, tinglysning, er det relevant med cirkulære der beskriver nogle forhold, der skal dokumentere lovens ordlyd, som den bør fortolkes. Det kan også være yderligere bemærkninger, uddybninger af eksisterende retspraksis.

Minder om juridiske vejledninger

Det minder på mange måder om juridiske vejledninger, der bl.a. bruges på www.skat.dk, både som brug for SKAT’s medarbejdere, men også således at folk kan søge på nettet efter relevant juridisk litteratur, der kan give forklaringer på hvad hensigten er ved en lov og om den skal fortolkes indskrænkende eller udvidende, det er væsentligt for, hvem der formentlig vil kunne drage fordel af tvivlsspørgsmål.

Forholdets natur

Forholdet natur står nederst i retskilde hierarkiet og spiller kun, når ingen af de foranstående retskilder finder anvendelse. Al jura skal dokumenteres, for at det finder anvendelse og her er udgangspunktet at det skal findes i loven, hvis det ikke gør det, må man kigge længere end i hierarkiet for at finde svaret på et juridisk spørgsmål.

Ofte er det loven, der bruges til juridiske tvister, loven kan som regel give et klart svar på mange situationer, men det er ikke altid, at det er løsningen og så er der andre muligheder, bl.a. bekendtgørelser der ridser de seneste ændringer op, så giver det mulighed for at se den udvikling der har været i loven. Måske er der kommet en bekendtgørelse, på baggrund af en afgørelse, der er med til at ændre retspraksis til en anden tilgang til et givent spørgsmål. Cirkulærer og andre juridiske vejledninger skal sammen med forarbejder til loven klarlægge, hvad der menes med de enkelte paragraffer, uddybe hvorfor loven er som den er. Det er væsentligt i alle henseender. Man ser det ofte i pengesager, med hvem der skylder hvem penge og om det skyldes misligholdelser i forbindelse med betaling af lån. Det er med til at hjælpe med at fremme hensigten og de tankegange der lægger bagved loven.