Den korrekte definition på konkurs

For at man kan tale om konkurs, er det afgørende at man misligholder sine betalinger, dvs. at man ikke betaler til forfaldstidspunktet. Ved at misligholde sine betalinger, er det muligt for folk der har penge til gode, gennem en advokat at begære et selskab konkurs. Det har intet at gøre med hvor stor en gæld man har, eller størrelsen på egenkapitalen. Konkurs er når man ikke betaler, hvad man skal til tiden og så kan man blive begæret konkurs, hvis kreditorerne ikke længere har tillid til at de får de penge, som de har til gode. Det er vigtigt, at man i den sammenhæng kan sondre mellem de økonomiske begreber. Når man f.eks. taler om en meget høj negativ egenkapital, så behøver det ikke være dårlig tegn, det betyder blot at man har en klar overvægt i passiver fremfor aktiver, hvilket reelt siger at man har mere gæld end man har af værdi. Derfor kan man ikke med en negativ egenkapital vurderer så meget, det er blot en betragtning af hvad man har af ting der har værdi og hvad man har af gæld, det kan sagtens på sigt ændre sig, det handler blot om man kan betale hvad man skylder, når man skal betale.

Ved konkurs er pengene måske vækKonkurs

Ved at et selskab går konkurs og man har penge til gode, så kan man stå i en situation, hvor man ingen penge får. Det afhænger af hvad det er for et selskab der drives. Ved et selskab, hvor der indskydes aktiekapital eller anpartskapital, er der ikke muligheder for at få nogle penge, da ejeren ikke hæfter personligt. Dog kan man som tidligere ansat, søge sit tilgodehavende hos lønmodtagerens garantifond, mens øvrige kreditorer må kigge langt efter hvad man har til gode. Situation er straks en anden ved personligt ejet virksomheder, hvor stifteren, hæfter personligt for de foretagender der er. Dvs. at man som kreditor i den situation kan rette et personligt krav mod ejeren, som så hæfter med hvad han ejer personligt. Via fogedretten kan man få foretaget udlæg i nogle af ejerens personlige aktiver, som så kan ende med at blive solgt på auktion, for at hjælpe kreditor med at få hvad han har til gode.

Svært at forberede sig på

Det er enormt svært at forberede sig på, om man får sine penge eller ej ved et selskab. Hvis man ønsker en del af aktiemajoriteten i et selskab, så er det værd at vurderer på, hvordan egenkapitalen ser ud. Det er ikke fordi den afgør en hel masse, men hvis man kan se at det er begrænset hvad der er af gæld i virksomheden, så kan man også nemmere løbe risiko ved dette selskab, da muligheden for overskud og afkast vil være betragteligt større. Men kan dog aldrig vide sig sikker på, at man får sine penge og der kan ikke stilles nogen garantier, så hvis man involverer sig i mange selskaber og forsøger at drive forretning på det, så kræver det en stor portion is i maven, for at man tager de rigtige beslutninger, på de rigtige tidspunkter.

Mange har haft en svær tid

De seneste år har for mange virksomheder været en hård tid, hvor faldende indtægter har været en del af hverdagen og man har måtte afskedige medarbejdere og kigge alle arbejdsprocesser igennem, for at finde ud af, hvor der kan spares penge, så man holder omkostningerne på et rimeligt niveau. Faldende indtægter har gjort, at man virkelig har været presset og det har også betydet at mange har måtte dreje nøglen om, med store økonomiske konsekvenser, både for dem der har været direkte involveret, men også for andre interessenter og ansatte i virksomheden. Det har været med til at øge antallet af arbejdsløse og har været med til at skabe en negativ spiral om hele økonomien. Man kan håbe, at det hele snart vender, så beskæftigelsen igen kommer på ret kurs og det gør det først når virksomhederne begynder at tjene penge igen. Man har tydeligt kunne se på tilgængeligt statistisk materiale, at i takt med antallet af arbejdsløse har der også været stigende antal konkurser og det når et rigtig højt tal hvert eneste år, sammenlignet med hvad man oplevede i opgangstiderne efter årtusindeskiftet. Firmaer skal lige finde det rette niveau at stå på og så indenfor en kort årrække, skal mange helst kunne udvide igen, således at man får mere tillid til økonomien, der gør at folk vil investere og ikke være så bange for at havne i et selskab, der økonomisk har store udfordringer.