Hjælp miljøet – skab bæredygtig udvikling

Der er brug for, at vi alle tager et ansvar. Vi har et fælles ansvar for at begrænse CO2 slippet og dermed hjælpe miljøet. Global opvarmning er det nye fænomen og det betyder, at der over tid opleves store ændringer i det klima vi befinder os i, grundet de miljøpåvirkninger, som vi i høj grad er en del af. Derfor bør vi alle, forsøge at skabe et bedre miljø og der arbejdes hårdt på at skabe bæredygtig udvikling mange steder, således at vi begrænser CO2 udslippet og hjælper den næste generation, som vil blive påvirket. Det drejer sig om alt fra at skabe biler der kører længere på literen, eller skabe biler der kører på el i stedet for brændstof. Det handler om at kunne genbruge elektricitet, solceller er et andet initiativ, hvor man bruger solen stråler til at skabe varme på i boligen. Der er heldigvis mange højtuddannede der arbejder i modeller, hvorpå man kan udvikle samfundet til i højere grad at kunne genbruge effekter i andre sammenhænge, således at der reduceres på udslippet.

Vi skal alle hjælpe til

Den egoistiske samfundsborger vil være ligeglad med hvordan vedkommende lever, for når vi når den tid, hvor den globale opvarmning bliver så ekstrem at den får alvorlige konsekvenser for vores gøren på jorden, så er vedkommende alligevel død og så betyder det intet for ham. Men hvis alle lever efter den opfattelse, så vil den globale opvarmning medføre at der på jorden, vil være store områder, hvor der om 100 år vil være så varmt at folk ikke kan overleve der. Der vil være andre steder, hvor der vil være så koldt, at det ikke er til at overleve der. Der vil være steder, hvor vandstanden vil stige så markant, at grunde og huse bliver taget af floder og hvor der kan komme alvorlige regnbyger og uvejr der får alvorlige konsekvenser for de mennesker der er i området. Derfor bliver man nødt til at forholde sig til, at vi alle har et fælles ansvar for, at gøre verden til et bedre sted at være. Både for os selv, men også for dem der skal overtage jorden, når vi på et tidspunkt ikke længere er her selv.

Lån kan være en hjælp

Det er muligt at man på egen hånd, kan foretage initiativer der hjælper vores samfund og jeg må sige, at det bør man kraftigt overveje, at gøre alvor af. Noget vil komme af sig selv, fordi der vil komme nye tiltag der vil erstatte ældre tiltag og blive vedtaget ved lov, således at der ikke eksisterer noget valg. På andre områder, har man stadig et valg. Jeg kan kun opfordre til at man får installeret solceller f.eks. og jeg kan kun opfordre til at man kører i en bil der er mere økonomisk. Begge dele gavner også en selv, fordi det er billigere end hvad man ellers har kendt til. Så man får også selv en masse ud af det. Derfor  må man også tage de midler i brug der er for at man kan være med på bølgen, nemlig spare penge og hjælpe miljøet til noget der er langt mere bæredygtigt. I min optik giver det gode mening, at man gør alt for at låne penge, som bruges på f.eks. at få solceller på taget af sit hus. Det har på et tidspunkt været fradragsberettiget, fordi det er i alles interesse, at det kommer mest muligt frem og det skal man som borger være med til at bidrage til. Et lån, kan gøre at man kan finansiere nogle ting, der både kan gavne en selv på både kort og lang bane og som langt frem i tiden vil gavne den planet vi skal passe på. Et lån kan være en hjælp til dig selv og især til vores planet. Det er nogle overvejelser som er værd at gøre sig. Man bør vurderer hvordan man kan præge samfundet, hvordan man kan bidrage til forbedringer på miljøområdet.

Lån dig ud af udfordringerne

Når man selv kan spare penge på at at lave miljøforbedringer, så er det dumt ikke at gøre brug af det. Derfor kan et lån fint forsvares, når det giver dig lavere regninger og samtidig hjælper samfundet. Så er det stadigvæk en yderst interessant og gavnlig situation for os alle. Hvis du selv har evnerne til at udvikle ting, der kan bidrage i den rigtige retning, så modtages det hjertens gerne. Der er brug for folk med nye idéer, folk der kan give et skub i den rigtige retning, til gavn for alle.