Hvad er arbitrage?

I begrebsguiden er vi efterhånden nået til et noget mere teknisk, eller i hvert fald mindre anvendt, fagudtryk. Det betyder, at dette handelsmæssige fagudtryk ganske sjældent anvendes i almindeligt hverdagssprog og ej heller ikke de finansielle nyheder. Dog er det alligevel et relevant og interessant fagudtryk, som er ganske væsentligt at have styr på i forbindelse med handel med særligt værdipapirer og valuta.

Ordet Arbitrage lyder på mange måder meget fint og fornemt og det er nok de færreste almindelige danskere, der rent faktisk lige kan fortælle, hvad det dækker over, men efter at have læst denne blot skulle det gerne være muligt.

Køb billigt og sælg dyrt

At købe en vare billigt og sælge den for mere end man selv gav for den. Det kan de fleste se må være ganske fordelagtigt. Det er sdåan set også det, der i bund og grund menes med arbitrage. Det betyder i al sin enkelthed – handel med ensartede varer på forskellige markeder til forskellige priser. Det betyder lidt mere uddybende, at man handler med en varer der er ens på forskellige markedet eller i forskellige lande, men som har forskellig pris fra land til land. Herefter køber man til laveste pris og sælger på det dyreste marked. Dette skal vel at mærke foregå uden at man bearbejder eller på anden måde behandler varen. Netop derfor må man ikke forveksle arbitrage med spekulation i eksempelvis værdipapirer, hvor man netop ofte påregner en kursstigning.

Praktisk talt er arbitrage efterhånden blevet ganske vanskelligt, da eksempelvis værdipapirer ikke transporteres fysisk længere og varen er derfor fuldstændigt ens og der findes ingen omkostninger eller goder ved transporten. Derfor vil man også typisk se en helt identisk pris på forskellige markeder for eksempelvis værdipapirer. Dette sker også som følge af nyere lovgivning.

Arbitrage er i virkeligheden ikke så besværligt at forstå og det er et forholdsvis simpelt begreb, som af gode grunde ikke anvendes ofte længere.