Hvad er bankpakke 1?

Bankpakker er der mange af. Helst konkret er der i alt vedtaget fem bankpakker i kongeriet Danmark til dags dato. Formålet med bankpakker røber jeg allerede nu: de er sat i verden for at redde den finansielle sektor, og specielt banker, som navnet også indikerer, er en kerneinstitution, som man forsøger at hjælpe vha. en bankpakke.

Bankpakke 1 blev også kaldt ”Stabilitetspakken” og var den allerførste bankpakke, som blev indført i Danmark. Den blev vedtaget den 10. Oktober 2008 da finanskrisen for alvor ramte landet. Det egentlige formål med bankpakke 1 var primært at holde hånden under de danske institutter, således at forbrugernes tillid til pengeinstitutterne kunne styrkes, selvom der var finanskrise og forbrugerne derved forståeligt nok var nervøse for at investere og andre ting, som bankerne medvirker til.

Rent teknisk skete der det, at den danske stat udstedte en garanti for 2 år for alle indlån og simple fordringer i de danske banker/pengeinstitutter.

Efterfølgende er der vedtaget fire andre bankpakker, som alle har skulle holde hånden under hele samfundsøkonomien. Man skal samtidig huske, at finanskrisen har været den helt store årsag til, at disse bankpakker overhovedet har været nødvendige. Det hænger sammen med, at når der er krise i økonomien og borgerne derved bliver nervøse og holder på pengene, så kan det hjælpe når staten udsteder en generel sikkerhed for bankerne, så forbrugerne igen tør benytte dem.

Men hvad koster sådan en bankpakke så egentlig – hvad er prisen på den? Det kan siges meget enkelt: prisen er sket i form af en sektorbetalt risiko på 10 mia. kroner samt en basispræmie på 15 mia. kroner som skulle fordeles på en toårig periode.

Der er således mange faktorer og kreditter forbundet med bankpakke 1, da dette jo var den første af slagsen af bankpakkerne. Det interessante er, at bankpakker er nødvendige for at redde den samlede samfundsøkonomi. Det er vigtigt, at folk kan give deres kredit til en bank, som de stoler på. Bankpakker kan altså også anses som værende statens indgreb i økonomien, når kriser truer og der er fare på færde.

Pakkerne er alt i alt sammenlagte aftaler, hvor bankerne/pengeinstitutterne støttes i første omgang af staten og derefter betaler tilbage, når de kan. Nøjagtigt ligesom med almindelige kunder og banker!