Hvad er bankpakke 2?

Siden Finanskrisen ramte Danmark i 2008 har nyhederne næsten dagligt været fyldt med finansstof og en hel masse finansielle begrebet og løsninger som den almene Dansker næppe har forstået det hele af.
I 2009 så et nyt begreb dagens lys. Vi blev allesammen introduceret for Bankpakke 2. Det lød alt sammen farlig fint og det var vist nok noget med, at staten skulle hjælpe bankerne. Så meget kunne de fleste blive enige om. Sandheden vil dog at indholdet af den såkaldte bankpakke 2 var væsentligt mere kompliceret end dette.

Denne blog er tænkt som en forklaring på de væsentlige ting omkring Bankpakke 2. Der vil ikke være tale om en nøje gennemgang af hele pakken samt konsekvenser. Derimod vil der være tale om en overfladisk forklaring på formål og indhold.

Bankpakke 2 blev som nævnt lanceret i 2009 og havde til formål at sikre at private virksomheder samt personer stadig ville være i stand til at låne penge i Bankerne. Man valgte på denne måde fra statslig side, at låne de danske banker i alt 100 milliarder Danske kroner. Dette var penge som de enkelte banker under visse krav kunne søge om at få del i. Meningen med beløbet var som nævnt at bankerne skulle rustes til stadig at ville låne penge ud.

Man fristes til at spørge, hvorfor man fra statslig side vælger at låne penge til bankerne bare fordi andre skal kunne låne penge af dem. Dette skal ses ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt. Det kan være som et led i at få gang i hjulene igen, som man populært kalder det. Fordi hvis ikke det var muligt at låne penge ville forbruget med al sandsynlighed falde drastisk og krisen ville forværres yderligere og flere jobs være i fare. Det var som sådan den overordnede tilgang til Bankpakke 2.

Krav i forbindelse med Bankpakke 2

De 100 milliarder var selvsagt ikke penge der bare sådan uden videre blevet givet ud til samtlige banker i landet. Først og fremmest skulle bankerne søge om at få del i disse penge. Derudover blev der stillet en række krav til bankernes udlånspolitik, der under ingen omstændigheder måtte strammes mere end de økonomiske konjunkturer foreskriver.

Derudover blev der stillet en række krav til aflønning af bankdirektører, til markedføring af finansielle produkter, oplysning af solvens behov og lignende.

Med disse krav var formålet med al sandsynlighed at sikre kontrollen med bankerne, for at forhindre flere bank krak og ikke mindst at øge tilliden til bankerne igen i forbrugernes øjne, ved at vise at der var kontrol med situationen og ved at staten gennem Bankpakke 2 går ind og garanterer flere indlån i Bankerne. Hvad enten banken var tilmeldt Bankpakke 2 eller ej.

Bankpakke 2 var altså et lån fra staten til bankerne, der blev yder under visse krav til bankerne. Formålet var overordnet set at øge bankernes incitament til udlån og ikke mindst at øge tilliden til bankerne, så forbrugere og virksomheder stadig ville sætte deres penge i banken.

Bankpakke 2 er senere blevet efterfulgt af adskillige andre Bankpakker som senere vil blive gennemgået på disse sider.