Hvad er Bankpakke 4

Jeg fortsætter hermed min systematiske gennemgang af bankpakkerne. Tidligere har jeg brugt tid på at beskrive både bankpakke 2 og bankpakke 3, men der er faktisk flere i samlingen. Vi er hermed nået til bankpakke nummer 4.

Fidusen med disse bankpakker synes at være, at der som udgangspunkt hele tiden bygges ovenpå den forrige. Således er dette også tilfældet med Bankpakke 4, der udbygger nogle af de elementer man startede på i bankpakke 3.

Konsolideringspakken

Bankpakke 4 er også blevet kaldt konsolideringspakken i medierne. Dette skyldes, at bankpakke 4 har sit overordnede fokus på konsolidering af svage banker, eller de banker der faktisk ender med at krakke. Man forsøger med Bankpakke 4, at bløde op for nogle af de voldsomme krak man ellers hidtil havde set.

Dette gøres på en måde, så det er lettere for stadigt eksisterende store banker at overtage aktiviteten i banker der ender med at krakke.

Det gøres muligt, for sunde banker kun at overtage den sunde del af den ellers usunde bank, hvor staten så, i form af finansiel stabilitet, overtager den usunde del. Derudover udvides statsgarantien for banker der fusionerer, mens den sunde bank der overtager den usunde ligeledes kan få muligheden for at overtage nogle af de statsgaranterede lån som den usunde bank i sin tid er blevet ydet. Lån som staten alligevel ville tabe ved et krak.

Det besluttes desuden med bankpakke 4, at det er væsentligt at sætte navn på de stærkeste og vigtigste banker og nedfælde disse på en liste, for dermed at øge disse bankers kreditværdighed i forhold til udenlandske lån.

Formålet med bankpakken er således at bløde op, således at man ikke længere vil opleve voldsomme krak som skader både erhvervs og privatkunder væsentligt og dermed kan risikere at udvande tilliden til bankerne ganske væsentligt.

Med bankpakken har man forsøgt at forebygge de bankkrak der evt. ville komme i fremtiden, for dermed at gardere sig mod store tab for både stat og kunder.