Hvad er Banpakke 5?

I gennemgangen af de forskellige bankpakker er vi nu nået til det hidtil seneste skud på stammen – bankpakke 5. Tidligere er bankpakkerne fra 2 – 4 blevet gennemgået og det er derfor væsentligt, allerede nu, at få styr på Bankpakke 5. Pakken blev i øvrigt vedtaget med flertal fra alle partier i folketinget, dog med undtagelse af Enhedslisten.

Udviklingspakken

Bankpakke 4 blev kaldt for konsolideringspakken, som en følge af det fokus den havde. Bankpakke 5 har fået det godt klingende tilnavn – Udviklingspakken. Dette i sig selv fortæller dog ikke nødvendigvis meget om indholdet af pakken, hvorfor det stadig er relevant med en mere systematisk gennemgang af pakkens indhold.

Tredelt plan

Bankpakke 5 retter sit fokus mod landbruget og de små og mellemstore virksomheder, der har haft det svært med at få adgang til at låne penge som en følge af finanskrisen.

Planen er, at der først og fremmest foretages en opsplitning af den store bank FIH erhvervsbank. Dette vil medføre at staten overtager visse lån som virksomheden tidligere har fået og dermed kontrollere den usunde del af virksomheden, som der er givet gode muligheder for med bankpakke 4. Dette skal medføre at Banken reddes ud af nogle af de problemer den har haft og dermed bliver mere interesserede i at låne penge ud igen.

Derudover skal der oprettes et landbrugsfinansieringsselskab, der har fokus på at låne penge ud til landbruget og især landmænd med ambitioner om at udvide driften. Dette skal gøre det lettere at skabe vækst i landbruget, da landmænds adgang til at lånefinansiere nye tiltag nu lettes gevaldigt.

Det sidste ben retter fokus mod de små og mellemstore virksomheder. Traditionelt har disse haft mulighed for at modtage penge har fonde. Vækstfonden og Eksport fonden. Disse muligheder bliver nu endnu bedre, da man udvider budgetterne hos disse fonde og ydermere introducere en ny låntype fra vækstfonden. Ansvarlige lån.

Pointen med dette lån er at man kan låne et beløb hos vækstfonden, hvis man tilsvarende kan skaffe samme beløb fra en bank. På denne måde skal man kun låne halvdelen af det beløb man reelt skal bruge hos banken.

Dette må alt andet lige gøre det lettere for virksomheder at låne hos bankerne, da lånet nu ikke skal være i helt samme omfang som ellers.