Hvad er boafgift?

Boafgift kaldes også arveafgift. Boafgiften er den afgift, som man skal betale til staten, når man arver.

Når man arver, skal man betale en afgift til staten. Denne afgift kaldes for boafgiften eller arveafgiften. Det er forskelligt, hvor meget man skal betale i boafgift, alt efter hvem er i forhold til den afdøde.

Hvad priserne er på boafgiften

I skrivende stund (2013) er satserne for boafgiften delt i tre forskellige kategorier.

Den første kategori indeholder den afdødes ægtefælde og registrerede partner. Afgår ens ægtefælde eller registrerede partner ved døden, så skal man ikke betale noget i boafgift, når man skal arve vedkommende.

Den anden kategori indeholder den resterende nære familie. Det drejer sig derfor om afdødes børn, børnebørn, oldebørn, forældre og fraskilte ægtefælder. Er man papirløs samlever med afdøde, og har man boet sammen i mindst 2 år, så hører man også til i denne kategori. Pårørende i denne kategori skal betale 15 % af det arvede beløb til staten i boafgift, hvis beløbet overstiger 264.100 kr.

Den tredje kategori ombefatter alle andre. Arvtagere i denne kategori skal betale en boafgift på 15 % + 25 % af det resterende beløb, hvis beløbet overstiger 264.100 kr.

Du kan finde de gældende bestemmelser på SKAT’s hjemmeside.

Det kan godt betale sig, at man registrere sig som sammenlevere, hvis man vil have, at ens samlever skal få mest muligt ud af sin arv. Samtidig sikrer man sin samlever en engangsbetaling på 50.000 kr., hvis den ene part skulle gå bort. Man kan registrere sig som partnere ved at besøge sin kommunes hjemmeside.