Hvad er bogføringspligt?

I forlængelse af den tidligere blog omhandlende bogføring og det dobbelte bogholderi kan det være ganske væsentligt at præcisere nogle af de regler der er angående bogføring. Dette leder helt naturligt interessen i retning af begrebet: Bogføringspligt.

Umiddelbart giver begrebet ikke anledning til de helt store misforståelser, når det kommer til selve betydningen af udtrykket. Der er selvsagt tale om et pligt til at bogføre. Altså således en pligt til at registrere alle indtægter og udgifter som virksomheden har.

Dette giver i sig selv god mening ud fra begrebets ordlyd. Det er dog mere relevant at se på, hvornår begrebet rent faktisk anvendes. Dette er nemlig yderst relevant, for forståelsen af begrebet.

I den nyeste lovgivning er bogføringspligten noget der gælder for mere eller mindre alle virksomheder. Det er ikke noget man kan slippe lige umiddelbart. Kun de såkaldte Hobbyvirksomheder kan undgå denne.

Dette kan i høj grad skyldes at virksomheder i dag har en lang række interessenter som kan have en stor interesse i, at tingene internt i virksomheden foregår lige efter bogen, så at sige. Derudover har staten og skattevæsenet en stor interesse i at kunne kigge en virksomhed efter i sømmene og dette er muligt når virksomheden bogfører.

Skat kommer efter dig

Når der er tale om en pligt, så betyder det også at det kan have konsekvenser, når man ikke efterkommer denne pligt. Disse konsekvenser skal selvsagt håndhæves af nogen. I dette tilfælde er det Skats opgave at håndhæve reglerne og det er således også skat der uddeler sanktioner, hvis ikke der er bogført korrekt. Det betyder at regnskabet i sidste ende kan risikere ikke at blive godkendt. Ligeledes at Skat kan opskrive indtægterne efter skøn og dermed kræve en større skattebetaling.

Derfor er det vigtigt at kende til begrebet bogføringspligt og det er vigtigt at kunne bogføre, ellers kan det pludselig få meget kedelige konsekvenser.