Hvad er boligafgift?

Boligafgiften er en udgift man har, når man bor i andelsbolig. For at beregne hvor meget man skal betale i ’husleje’, når man bor i andelsbolig, skal man lægge boligafgiften sammen med de udgifter, som man har til tilbagebetaling på sit lån. Boligafgiften varierer som regel alt efter, hvor stor ens andelsbolig er.

Når man køber en andelsbolig, så køber man en andel i en andelsboligforening. Man får et bevis på, at man ejer en del af foreningen, og samtidig får man brugsret over en bolig i andelsboligforeningen. Boligafgiften betales derfor kun af andelshavere i en andelsboligforening.

Hvad det koster at bo i andelsbolig

Når man skal beregne, om man har råd til at bo i en andelsbolig, skal man tage højde for to faktorer. Den ene er boligafgiften. Men udover boligafgiften har de fleste, der skal købe en andelsbolig, behov for at optage et lån i banken. Den anden faktor, som man skal tage højde for, er derfor udgifterne til tilbagebetalingen af ens lån. Mange glemmer at tage højde for den anden faktor, og de tror derfor fejlagtigt, at de kun skal betale boligafgiften, når de bor i andelsbolig.

Boligafgiften kan stige uden, at man som andelshaver kan gøre noget ved det. De fleste andelsboligforeninger drives ved, at man laver demokratiske afstemninger, når noget skal vedtages. Derfor kan der på demokratisk vis indføres ekstra udgifter, som man ikke ønsker. Når man er andelsbolighaver er man forpligtiget til at betale boligafgiften. Man skal derfor være parat på, at ens boligafgift kan stige, hvis der for eksempel stemmes for en renovering af andelsboligforeningens ejendomme og fællesarealer.

Boligafgiften bruges til at betale for foreningens udgifter. Det kan for eksempel skatter, forbrugsudgifter, afdrag på lån og renoveringer. Boligafgiften fastsættes som regel ud fra, hvor stor din andelsbolig er. Jo større en andelsbolig i foreningen er i forhold til de andre, jo mere skal man betale i boligafgift. Folk i den samme andelsboligforening betaler derfor ikke det samme i boligafgift.