Hvad er borgerløn?

Nu er det tid til at bevæge sig væk fra det regnskabstekniske for en stund. I stedet vil jeg rette opmærksomheden på et mere samfundsfagligt og samfundsøkonomisk begreb, nemlig Borgerløn. Et begreb der måske vækker genkendelse eller i hvert fald nysgerrighed i flere øre og det begreb der umiddelbart lyder meget tiltalende, for rigtig mange mennesker. Tager man ordet i ordets betydning ud fra ordlyden er det jo en løn man får som borger. En løn man får bare for at være borger i et land. Det lyder jo umiddelbart meget smukt, at alle borgere uanset behov eller andre faktorer opnår en betaling fra staten. Det er nemlig staten der udbetaler borgerlønnen.

Når man skal decikere begrebet yderligere, så ligger der faktisk heller ikke så meget mere i det end det der faktisk er ordlyden af begrebet, nemlig løn til borgere i landet. Eller sagt med andre ord, betaling til alle landets borgere uden yderligere vurdering.

Det betyder, sådan lidt nærmere forklaret, at man som borger i et land kan opnå en social ydelse betalt af staten uanset om man har behov for denne eller ej. Ydelsen er ydermere af en sådan størrelsen, at man faktisk vil kunne leve af den.

Økonomiske konsekvenser

En sådan ordning vil selvsagt have visse økonomiske konsekvenser. Det siger sig selv, for det har alle samfundsøkonomiske og socialøkonomiske tiltag.

Først og fremmest kan man sige at incitamentet, for rent faktisk at gå på arbejde vil svækkes voldsomt. Dette afhænger naturligvis af, hvor høj borgerlønnen sættes til at være. Hvis denne er markant lavere end det generelle lønniveau, også i lavtlønsjobs, så kan det dog have mindre indvirkninger på incitamentet for at gå på arbejde.

Påvirker man incitamentet for arbejde alt for negativt vil man dog se en høj procentdel af borgere på denne overførselsindkomst og det kan svække både vækst og økonomi.

På den anden side kan man sige at man opretholder en naturlig arbejdsløshed og at dette kan være med til at holde både lønniveau og inflation i ro. Dette kan være med til at sikre en mere stabil økonomisk udvikling på lang sigt, som dermed er med til at sikre økonomien mod overophedninger.

Der er både fordele og ulemper ved borgerlønnen, og det kommer desuden meget an på, hvordan man i øvrigt indretter samfundet rent økonomisk om det entydigt kan være en god eller dårlig idé. Her har eksempelvis skatten på arbejde en meget høj betydning.

Tilgengæld kan man også spare massevis af penge på administration i forbindelse med udbetaling af ydelser, da der ikke kræves vurderinger ved borgerløn.