Hvad er børnecheck?

Børnecheck indikerer måske nok en del, at begrebet primært henvender sig til børnefamilier eller personer med børn. Hvi du er forælder ved du nok allerede, hvad begrebet dækker over, men for andre kan det til tider være svært at finde rundt i alle begreberne i denne låne verden.

Betydningen af begrebet: ‘Børnecheck’

Børnecheck betyder egentligt bare en check, som der gives til børns ve og vel i de danske børnefamilier. Det vil sige, at checken altså er en offentlig ydelse som staten giver til danske børnefamilier, såfremt barnet er under 18 år. Ideen med at give denne “gratis” check til forældrene, som så skal bruge pengene på barnet er, at der kan være forbundet ekstra udgifter med at have børn (tøj, mad osv.)

Ydelsen gives til alle danske børnefamilier hver tredje måned, og fås altså hvert kvartal. Det vurderes, at cirka 660.000 familier får børnecheck, hvilket udløber sig til omtrent 1,2 millioner danske børn pr. år, hvilket giver en udgift for den danske stat på omkring 15 millioner kroner – derfor skal pengene selvfølgelig været givet godt ud!

Checken blev tidligere kaldt “børnefamilieydelse”, men går i daglig tale under prædikatet “børnecheck”.

Historisk set blev børnechecken indført i 1984, hvor man bestemte at gøre denne check for uafhængig af forældrenes indkomst, således at alle fik det samme. Dette medvirker også til, at mange ikke behøver tage et lån eller forbrugslån for at kunne forsøge sit barn.

Får alle det samme beløb i børnecheck?

Børnechecken er en af de få offentlige ydelser, som ikke er afhængig af forældrenes indkomst i forhold til, hvor mange penge der udbetales i børnecheck. Alle får således det samme, da man formoder at der er lige mange udgifter gennemsnitligt forbundet med hvert barn.

Dog er der nogle regler for, hvornår man som forælder kan få tilsendt en børnecheck til sit barn. Disse regler indebærer blandt andet at barnet skal være  bosiddende i Danmark og at den som har forældremyndigheden skal være fuldt skattepligtig i Danmark. Barnet må ligeledes heller ikke være bosat andre steder end hos forældrene eller forsøget af det offentlige, da børnechecken i så fald ikke ville give nogen speciel mening i forhold til sin hensigt.