Hvad er bruttofaktorindkomst?

I dag har jeg sat mig for at analysere et nyt begreb, som også hører til i den finansielle afdeling. Begrebet ”bruttofaktorindkomst” er et ret langt og tilsyneladende indviklet begreb, som mange nok vil have en vis skepsis overfor, når det kommer til at forklare, hvad begrebet betyder og indebærer. Til dem, der ikke ved, hvad begrebet betyder, har jeg derfor lavet dette indlæg, som kun omhandler bruttofaktorindkomst, dets betydning og dets anvendelse.

Begrebets betydning

Bruttofaktorindkomst forkortes også BFI i visse kredse. Selve begrebet er et indkomstbegreb, som bruges i forbindelse med ligningen i nationalregnskabet. Det er således en komponent i en større matematisk sammenhæng. Nu bliver det en smule teknisk, hvilket jeg beklager, men jeg bestræber med på, at gøre det så simpelt som overhovedet muligt. Det er dog vigtigt, at man tager forklaringen trin for trin og ikke går i panik undervejs.

Udgangspunktet for begrebet er en værdi (f.eks. X), som kan bruges som udtryk for enhver indkomst. I forbindelse med nationalregnskabet er denne identisk med tilvæksten i produktionens basisværdi. Dette er et begreb, som imidlertid sjældent bruges, når man skal forklare økonomiske udregninger og begreber. Når man har denne basisværdi, kan man derefter regne sig frem til bruttofaktorindkomsten.

Begrebets anvendelse

Nu da jeg har forklaret, hvad begrebet betyder, føler jeg også, at det er relevant at eksemplificere begrebet. Hvordan anvender man så begrebet, og hvordan gøres dette op? Svaret på dette spørgsmål er, at BFI opgøres både for et land som helhed, men også for de enkelte erhverv som f.eks. landbruget. Når man skal sammenligne lande anvendes normalt BFI pr. indbygger. Dermed er der således lidt forskel på, hvordan BFI opgøres og udregnes.

Det afhænger også af forskellige faktorer, hvordan et lands BFI forholder sig. BFI er samlet set med til, at give et indtryk af, hvordan det står til med et lands økonomi. Det er vigtigt for landets nationalbank og politikere at vide, hvordan de forskellige økonomiske faktorer har det rent ”helbredsmæssigt”, da man i så fald kan tilrettelægge sin finanspolitik efter dette, så landet ikke kommer ud i store finansielle kriser, hvor arbejdsløshed stiger og folk skal give urimelige renter for lån.

Alt i alt håber jeg nu, at du har fået et godt indtryk af, hvad BFI er for noget, og hvad det bruges til. Det har i hvert fald været formålet. Du kan læse mere om dette og mange andre finansielle ting, såsom lån osv., ved at søge på nettet.