Hvad er bruttonationalprodukt?

I denne begrebsguide-serie er jeg nu kommet til forklaringen af et begreb som man ganske ofte hører i medierne, og derfor også et meget relevant begreb, at forstå, for den almindelige dansker. Begrebet Bruttonationalprodukt – eller BNP  som det ofte forkortes eller blot kaldes. Fremover vil begrebet blot blive kaldt BNP i denne blog.

BNP er et udtryk, for et lands samlede værdi af produktion i løbet af et år. BNP er således produktet af både den private og offentlige produktion på eksempelvis et år. Det betyder at BNP fortæller, hvor meget eksempelvis Danmark, Norge eller Sverige producerer på et år. Altså værdien af landets samlede produktion inklusiv den nettoeksport landet har.

Når man hører begrebet i medierne vil man typisk tale om vækst i BNP, dette måles selvsagt ved at man sammenligner BNP tal fra det forrige år med de nyeste BNP tal og på denne måde finder frem til, hvordan økonomien har udviklet sig. Med andre ord, hvordan landets samlede produktion er i et år i forhold til et andet år. Her er det selvsagt et økonomisk mål, at væksten er positiv således at landets samlede økonomi udvikler sig gunstigt.

Hvordan bruger man BNP

BNP er en typisk måler for et lands samlede velstand. Derfor vil man typisk tage landets samlede BNP og dividere med befolkningstallet således at man opnår begrebet BNP pr. indbygger. Dette er den typiske måler for velstand de fleste steder i verden.

Derudover er det relavant at nævne, at for at kunne bruge BNP som en måler for noget som helst, så er denne renset for inflation, og produktionen er naturligvis renset for inflation i priser og derfor opgjort i faste priser.

Desuden har der været kritik af BNP som velstandsmåler idet BNP er et samlet udtryk for hele landets vækst og produktion, der tages dermed ikke højde for evt. store forskelle i befolkningen indkomst og hvor meget den enkelte borger har bidraget til dette BNP tal.

Sammenfattende kan man sige igen, at BNP er et samlet udtryk for den mængde værdi et land producere i løbet af et år. Hermed ikke sagt at det er værdien af de varer der rent faktisk porduceres, men lige så meget et udtryk for handlede varer og tjeneste ydelser, der også er et udtryk, for produktion.