Hvad er bundlinje?

Denne gang vil jeg tage fat på et lidt mere regnskabsmæssigt begreb, bundlinje.
Et efterhånden ganske yndet begreb, som man bare bruger i flæng. Både i medier og i almindelige samtaler, hvor emnet kunne falde på noget økonomisk.

Som allerede nævnt så henfører begrebet til et regnskab i en virksomhed. Langt de fleste virksomheder er pålagt at aflægge et regnskab minimum én gang årligt, således at virksomheden interessenter kan følge virksomhedens aktiviteter såsom hvilke udgifter og indtægter der er.

Når man taler om årsregnskabet, så vil man ofte også tale om bundlinjen. Bundlinjen er selvsagt den nederste linje i et regnskab, deraf navnet. Denne linje fortæller altid om virksomhedens resultat efter skat. Med andre ord fortæller denne linje også, hvad der er til rådighed for ejerne, når alle dele af virksomhedens aktiviteter er gjort op.

Overordnet den vigtigste linje

Overordnet set er bundlinjen vel nok den vigtigste linje, da der er her man får det samlede resultat af, hvordan de forskellige aktiviteter i løbet af året har påvirket virksomheden. Det er her man helt objektivt kan måle om det er gået godt eller skidt, for virksomheden.

Når dette så er sagt, så rummer regnskabet en masse andre vigtige faktorer, der for virksomhedens ejere kan være akkurat lige så vigtige som bundlinjen. Og ganske ofte mere interessante.

Men når alt kommer til alt, så er bundlinjen og evnen til at skabe så højt et tal som muligt på bundlinjen, nu engang det som virksomheder, erhvervsledere og ejere vil blive mål på, når det endelige “regnskab” skal gøre op.

Derfor kan man netop godt, overordnet sige, at bundlinjen er det vigtigste, for man kan lave nok så fine ting i sit regnskab, men hvis det gentagende år giver negative resultater på bundlinjen, så spiller det ingen rolle, da det er resultatet på bundlinjen der til sidst definerer virksomhedens position og evt. overlevelse.