Hvad er CAP-M

Capital Asset Pricing modellen står bogstaverne for og det er en model der har til formål at beregne det forventede afkast på en aktieinvestering. De oplysninger det kræves, er den risikofrie rente, beta værdien samt det forventede afkast på hele markedsporteføljen. Ud fra disse oplysninger er det muligt, at beregne det forventede afkast på en given investering. Det er nogle af de bagvedliggende beregninger ved aktieinvesteringer og det giver en forventet afkast af, hvad man bør kunne forvente at tjene på en given aktieinvestering.

Hvilke aktier bør købes

Hvis du er i tvivl om, hvad der er gode aktieinvestering og hvor du skal sætte dine penge, er det svært at give et entydigt svar på. Der er nemlig aldrig noget entydigt svar og det, er det der er charmen ved branchen, hvor man kan have formodning om, at nogle ting vil opleve vækst i fremtiden, mens andre brancher opnår tilbagegang. En måde, at vurderer det på, er at finde en virksomhed der ikke har megen gæld. Ved, at have lav gæld, vil der være større mulighed for at få del i overskuddet, som udbetales som udbytte i stedet for at overskuddet skal dække gæld hos kreditorerne. Og ellers handler det om at vurdere, hvilke tiltag der arbejdes med i virksomheden og om der er nogle lovændringer på vej der har betydning for den måde virksomheden agerer på. Eller lægger der mulighed for virksomheden i at vækste i de dele af verden, som oplever fremgang i disse år, som f.eks. Rusland eller Sydamerika, hvor forbedringer af bl.a. infrastruktur og andre offentlige investeringer gør, at det er blevet et attraktivt sted at starte virksomhed eller flytte dele af produktionen hen.

Sælg på det rigtige tidspunkt

Ligeså vidt, som man skal købe aktier i de rigtige selskaber og brancher på de rigtige tidspunkter, forud for en vækstperiode, så er kunsten også at få dem afsat på det rigtige tidspunkt, hvis man ønsker at tjene penge på det. Det er omend endnu sværere at sørge for at få solgt til tiden, som det er at få købt til tiden. Man kan godt have en formodning for en fremgang, der gør det attraktivt at investere, hvis virksomheden har indikeret at noget vil ske i nær fremtid. Derimod kan det være markant sværere at gennemskue, hvornår det modsætningsvis ser skidt ud. Når regnskaberne er kommet, så er det for sent, så er kursen faldet og det er blevet mindre attraktivt at investere i netop de aktier du har. Kunsten i at være på forkant med tingenes udvikling er i den grad svært.