Hvad er Chicagoskolen?

Vi bevæger os stadig rundt i de samfundsøkonomiske termer, omend vi denne gang også vil bevæge os en lille smule udenfor Europas grænser.

Vi skal denne gang se lidt nærmere på Chicagoskolen – og her er der ikke nødvendigvis tale om et universitet man kan søge ind på. I hvert fald ikke lige som udgangspunkt. Ganske vist har begrebet fået sit navn efter det Amerikanske universitet – University Of Chicago. Men det er ikke som sådan selve Universitetet det skal handle om. Det er langt mere væsentligt at se på, hvad dette økonomiske begreb egentlig handler om.

Der er nemlig tale om en teoretisk økonomisk retning, der er udviklet på dette universitet. En tænkning der har haft stor betydning for økonomisk politik verden over.

Denne blog vil derfor ligge det primære fokus på den teoretiske tænkning der er forbundet med dette begreb, da det egentlig er det begrebet dækker over og sættes i forbindelse med.

Begrebet er ganske vist ikke så anvendt i medierne længere, men når man taler om samfundsøkonomisk forståelse så er det alligevel ret væsentligt at kende noget til denne økonomiske tænkning.

Milton Friedman

Der er særligt et navn man skal kende, når man taler om økonomisk teori på denne måde. Det navn er Milton Friedman. Han er nobelprisvinder i økonomi og har bidraget ekstremt meget til den tænkning der huserer bag dette begreb.

Milton Friedman er også det man kender som monetarist. I princippet det modsatte af den Teori som John Maynard Keynes præsenterede til at løse finanskrisen i 1930erne. Dette skyldes i hovedsagen, at Friedman ikke tror på at man bør stimulere økonomien ved hjælp af finanspolitiske instrumenter i forbindelse med kriser. Eksempelvis give skattelettelser eller foretage offentlige investeringer i forbindelse med krisetider, for at sætte gang i hjulene igen.

Milton Friedman fokuserede i stedet på de langsigtede konsekvenser af disse tiltag. Dette har også tidligere været beskrevet på denne blog. Han havde på mange måder en lidt mere liberal tankegang om at man ikke burde blande sig alt for meget i økonomien, for at holde denne stabil og med en stabil udvikling i priser og inflation, der i følge denne tankegang er de klart vigtigste elementer i en velfungerende økonomi.

Teorien påviste også at Keynes tidligere strategi til kriseløsning ikke virkede. Derfor vandt han stor fremgang under finanskrisen i 1970erne, hvor Keynes teorierne netop ikke kunne løse krisen grundet faktorer som kun Chicagoskolen havde taget højde for.