Hvad er Cibor-renten?

Igen, igen skal vi bevæge os en lille smule væk fra samfundsøkonomien, men ikke for meget. Begrebet har denne gang stadig indflydelse på samfundsøkonomien, men det er i højere grad et finansielt begreb der har mere direkte indflydelse på virksomheder og private husholdninger i et land. Begrebet er: Cibor Rente.

Der er tale om et meget udpræger dansk begreb idet CIBOR faktisk er en forkortelse for Copenhagen Internetbank Offered Rent. Der er selvsagt tale om et begreb der knytter meget til de finasielle markeder idet renten er helt essentiel for opbygningen og udviklingen på dette område.

Cibor renten er et udtryk for den rente som en dansk bank vil låne danske penge ud til for en nærmere bestemt periode. Der er tale om et gennemsnit udregnet fra forskellige banker. Cibor renten fastsættes i øvrigt hver eneste dag på det danske marked. Den fastsættes ved at forskellige banker hver især oplyser den rente de er villige til at låne penge til andre banker til. Herefter udregnes et gennemsnit.

Når man har lånt penge, så er renten selvsagt en ret vigtig del af de omkostninger der er forbundet med lånet. Det betyder også at denne spkaldte Cibor rente kan have meget stor betydning for privatepersoners omkostninger i forbindelse med lån.

Endnu større betydning kan denne rente have for virksomheder. Det skyldes at virksomheder ganske ofte har store mængder penge bundet op i lån. Dette kan eksempelvis være til bygninger og inventar eller store maskiner der anvendes i forbindelse med produktion.

Det betyder også at det faktisk kan være ganske hensigtsmæssigt at holde et vågent øje med Cibor renten hvis man er virksomhedsejer. Det kan desuden være ganske fornuftigt at holde øje med selv samme rente, hvis man er privatperson med penge bundet i lån. Dette kan være med til at skabe et bedre overblik over ens egen privatøkonomiske situation.

Der er desuden andre der holder øje med denne rente, således at alt foregår efter den rette procedure og man sikre sig mod spekulation. Der sidder således et nævn og kontrollere forholdende omkring renten.

Cibor renten er altså kortfattet et udtryk for den gennemsnitlige rente som banker er villige til at låne penge til andre banker til.