Hvad er CO2-afgift?

Såfremt enten er skolelev eller blot har haft lidt fysik/kemi i skolen, så kender man højst sandsynligt til, hvad CO2 betyder og er. Derfor tager jeg i dette indlæg også udgangspunkt i, at berette hvad CO2-afgift dækker over. Alligevel har jeg for alles skyld valgt at dele indlægget op i to dele, hvor første afsnit omhandler, hvad CO2 i sig selv er, mens andet afsnit omhandler det finansielle begreb, CO2-afgift.

Hvad er CO2?

CO2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid, som stoffet kaldes i daglig tale. Kuldioxid er sammensat af carbon og oxygen (ilt). CO2 fremkommer, når man brænder materialer, der indeholder kulstof – et eksempel herpå er eksempelvis fossile brændstoffer, som primært dækker over brint og kulstof. Ligeledes fremkommer CO2 også i form af os mennesker, da vi hver dag udånder tæt på et kilo ren kuldioxid.

Kuldioxid har den egenskab, at den gør atmosfæren tykkere, således at varmen på jorden bliver i moderate mængder, når solstrålerne rammer fra solen. Dette er umiddelbart godt, da varmen så bliver på jorden og ikke forsvinder hurtigt igen. Det uheldige problem er blot, at hvis der er for meget CO2 i atmosfæren, så vil jorden holde på for meget af varmen, og derved blive varmere, hvilket kan smelte meget af den is, som er på Grønland og ligeledes skabe tørke flere steder i verden.

Hvad er CO2-afgift?

CO2-afgift er en afgift, som man skal betale til staten. Denne blev indført i Danmark i 1993, og indbefatter, at alle danskere der bruger elektricitet, naturgas og olie til sin husholdning alle skal betale afgifter for den kuldioxid, som deres forbrug medfører. Dette gælder ligeledes bilejere, der skal betale en afgift for, at forurene så meget, som deres bil gør. Denne afgift er således indført, fordi man fra statslig side ønsker at have hånd i hanke med, hvor meget danskerne i alt forurener og dermed mindske denne udledning.

Mange vil gerne vide, hvordan man kan undgå disse CO2-udgifter bedst muligt. En ide er, at skifte til bæredygtig energi, som enten kan foregå i form af anskaffelse af solceller på dit tag, hvilket dog er dyrt at anskaffe sig. Et råd til at kunne finansiere dette er, at låne pengene til at blive selvforsynende, hvilket vil være en klog beslutning i sidste ende, da du sparer mange penge hvert år i CO2-afgift, som du så kan bruge til at betale dit lån tilbage med i de år, hvor dette løber.