Hvad er Crowding In?

Hvad er mere oplagt end efter en blog omhandlende det interessante økonomiske begreb Crowding Out, så er det blevet tid til en blog om et andet interessant begreb nemlig Crowding In. Begreberne minder om hinanden i ordlyd og beskriver sådan set også lidt den samme tendens. Crowding out fortæller jo som bekendt om de langsigtede konsekvenser ved at føre en ekspansiv finanspolitik, mens Crowding in således fortæller om de langsigtede konsekvenser ved en kontraktiv finanspolitik.

For en god ordens skyld skal det måske lige nævnes at kontraktiv finanspolitik er det modsatte af ekspansiv finanspolitik. Sidst fik vi sat på plads, at når man fører en ekspansiv finanspolitik, så søger man at stimulere økonomien med henblik på at skabe vækst og dermed øge efterspørgsel og sænke arbejdsløsheden.

Det er sådan set mere eller mindre de modsatte effekter man forsøger at skabe, når man fører den kontraktive finanspolitik. Man vil typisk anvende denne økonomiske politik i tider, hvor det går rigtig godt, for økonomien. Tider hvor væksten er høj og hvor inflationen ligeledes er høj. Her vælger man typisk at påvirke økonomien genenm kontraktiv finanspolitik, for simpelthen at bremse økonomien en smule, så den ikke overophedes og man ser Crowding Out.

Effekten bliver således at man vil bremse økonomien og prisudviklingen og dermed måske acceptere en lidt lavere beskæftigelse i en periode.

På lang sigt vil effekterne dog vise sig noget anderledes. Man vil se, at prisudviklingen faktisk udvikler sig på en sådan måde at efterspørgslen efter danske varer stiger. Man vil se en øget eksport og dette vil øge den danske produktion og der vil være brug for flere i arbejde. Det betyder også at væksten vil stige og den indenlandske efterspørgsel vil blive større. Derfor vil man på lang sigt ikke opnå den ønskede effekt med politikken og effekten vil i stedet blive den modsatte. Akkurat som det var tilfældet med crowding out.

Det er helt centralt for disse to begreber, at de faktisk beskriver en tendens, hvor en ført økonomisk politik på lang sigt får den modsatte virkning i forhold til den tiltænkte.

Det er netop også dette kritikken går på fra monetaristerne. De mener ikke at man kan styre økonomien på denne måde gennem finanspolitik netop pga. disse langsigtede konsekvenser.

Dog mener modstandere af monetaristernes teorier, at man kan påvirke disse konsekvenser ved at føre en aktiv pengepolitik ved siden af. Dette kan dog ikke praktisk lade sig gøre i EU da pengepolitikken er deponeret i Centralbanken i EU. Men det er en anden diskussion.