Hvad er Crowding Out?

I denne omgang skal vi ikke sådan konkret snakke om aktiehandel og de begreber der knytter sig dertil. Denne rundes begreb er mere et teknisk samfundsøkonomisk begreb, men som sagtens kan have indflydelse på aktiehandel i øvrigt.

Begrebet er, som overskriften fortæller, Crwoding Out. Som sagt er der tale om et samfundsøkonomisk begreb. Ikke just et begreb man hører hver eneste dag, men hvis man vil tilegne sig en god forståelse for samfundsøkonomiske konsekvenser er det et yderst relevant begreb at kende til. I øvrigt kan man brilliere godt til familiemiddage og lignende, hvis man kender lidt til dette fancy begreb.

Crowding out kan kort beskrives som et begreb der beskriver de langsigtede konsekvenser af en ekspansiv finanspolitik. Når man fører en ekspansiv finanspolitik, så foretager man sig handlinger for at sætte gang i væksten igen. Det vil sige at staten enten øger sine udgifter i form af offentlige investeringer og lignende eller også mindsker staten sine indtægter i form af lettede skatter eksempelvis.

Disse tiltag medfører selvsagt en række konsekvenser. De kortsigtede konsekvenser er, at efterspørgslen generelt stiger i samfundet. Det betyder øget vækst og flere personer i arbejde. Produktionen øges. Der er vækst i BNP.

På lang sigt vil prisen på arbejdskraft dog stige. Beskæftigelsen vil blive så høj at lønnen presses op, fordi der ikke står ledige i kø til at overtage deres job. Dette tvinger virksomhederne til prisstigninger, som de kan tillade sig grundet den høje efterspørgsel. Disse prisstigninger vil medvirke til en faldende efterspørgsel fra både danske og udenlandske købere og man vil se et fald i eksporten som igen vil mindske produktionen. Dette vil så i sidste ende betyde at beskæftigelsen igen falder og man vil se en lav vækst i samfundet, hvis der overhovedet er vækst.

Historisk baggrund

Ovenstående forklaring er i bund og grund forklaring på Crowding Out. Toerien er særligt anvendt at de såkaldte Monetarister, der så dagens lys op gennem 1970erne i USA, hvor Milton Friedman fra Chicago udviklede mange af disse teorier.

Monetarisme er en økonomisk skole der står i stor kontrakt til den klassiske Keynesianske skole som de fleste regeringer i dag forbinder sig til. Det er også sidstnævnte der er akvtiv fortaler for en aktiv finanspolitik. Uagtet kritikken fra Monetaristerne om Crowding Out.

John Keynes mente at man burde bruge finanspolitikken som et redskab til at påvirke økonomiske konjunkturer, mens Milton Friedmand og monetaristerne mener, at dette forvrider markedet og på lang sigt tjener det modsatte formål – crowding out.