Hvad er en aktieemission?

I et aktieselskab, er det aktionærer der ejer selskabet, aktierne er lige med ejerandel i virksomheden og det giver nogle rettigheder, så som at deltage på generalforsamlingen, men det giver også en andel af udbyttet, nemlig den andel af aktieporteføljen som man ejer. Nogle skal det dog siges, at hele overskuddet ikke går til udbytte, men enten står på selskabets egenkapital eller bliver geninvesteret.

Hvis man mangler kapital i selskabet, så kan én af løsningerne være at lave en aktieemission. Dvs. at man udsteder nye aktier, som sælges til den kurs, de eksisterende aktier er vurderet til. Ved at lave en aktieudvidelse, kommer der ekstra kapital, men medmindre at de nye aktier bliver solgt til i forvejen eksisterende aktionærer der blot udvider porteføljen, så vil det sige at der vil blive flere om at dele det udbytte der måtte være, så det kræver en accept fra de nuværende aktionærer på en ekstraordinær generalforsamling.

En aktieudvidelse, dvs. antallet af udestående aktier, kaldes en aktieemission og har den effekt at der kommer ny kapital. Kan man få de eksisterende aktionærer til at købe de nye aktier, vil de stadig få en lige stor del af kagen. Det er dog i skattemæssig henseende ikke altid interessant for aktionærerne at få udbytte. Den procentdel der skal betales i skat, ved at pengene står i virksomheden, kan være betydelig mindre end den skatteprocent der skal betales ved aktiegevinst. Man kan også være interesseret i at geninvestere overskuddet, så man ikke skal beskattes overhovedet.

Der er mange forskellige indgangsvinkler, til at spekulere i det størst mulige overskud, på den lidt længere bane og den mindste beskatning. Penge man geninvesterer, kommer selskabet til gode, mens penge man betaler i skat, sådan set bare er tabt. Derfor er der også mange store selskaber, som enten ikke betaler skat, eller betaler yderst minimalt i skat, i forhold til deres overskud.