Hvad er en aktieudvidelse?

For at fortsætte i rillen omkring aktier, så vil jeg denne gang behandle emnet, aktieudvidelse. Hvad betyder en aktieudvidelse, for virksomheden og hvad er det egentlig virksomheden foretager sig, når den laver en såkaldt aktieudvidelse.

En del af virksomhedens aktiver er aktiekapitalen. Aktiekapitalen er et udtryk, for den kapital der er indskudt i virksomheden i forbindelse med aktieemissionen ved stiftelsen af aktieselskabet.

Der kan eksempelvis være indskudt en aktiekapital på 1 million i forbindelse med stiftelsen. Virksomhedens aktiekapital er således på 1 million kroner.

Aktiekapitalen indgår som nævnt i virksomhedens aktiver, hvorfor den naturligt vil spille en ganske væsentlig rolle i virksomhedens egenkapital. Egenkapitalen er banalt set blot virksomhedens aktiver fratrukket evt. gældsforpligtelser. Virksomheden kan således have gældsforpligtelser for 200.000 kroner.

Dette vil , i mit simple eksempel, give en egenkapital på 800.000 kroner.
Virksomheden kan have et ønske om, at forhøje deres egenkapital, og dette kan eksempelvis ske gennem en kapitalforhøjelse, hvor der selvsagt indskydes mere kapital i virksomheden. En aktieudvidelse vil være udtryk for dette.

Virksomheden vælger simpelthen at udbyde flere aktier end tidligere, det kan være for et beløb på 200.000 kroner. Der er en masse tekniske regler omkring dette, idet der skal en vedtægtsændring til, for at det kan finde sted, og disse skal besluttes på generalforsamlingen mv. derudover er der en række krav til selve det tekniske og formelle i forbindelse med udvidelsen. Det er ikke yderligere væsentligt at komme ind på de tekniske detaljer i denne sammenhæng.

Virksomheden laver udbyder altså flere aktier med henblik på, at forhøje kapitalen i virksomheden og dermed styrke egenkapitalen og likviditeten.

Dermed betyder en aktieudvidelse helt simpelt stillet op, at man vælger at udbyde flere aktier end tidligere, for på denne måde at opnå en større aktiekapital, som indregnes i virksomhedens aktiver og dermed spiller en central rolle i forhold til virksomhedens egenkapital.

Desuden kan en kapitalforhøjelse bruges til at nedbringe virksomhedens gæld. Det kan ske gennem en såkaldt gældskonvertering, hvor virksomheden eksempelvis kan tilbyde en kreditor, der har et tilgodehavende på 200.000 kroner, at det konverteres til aktiekapital i stedet. Således vil virksomheden ikke længere have den fordring i mod sig og gælden vil blive reduceret med 200.000 kroner mens aktiekapitalen styrkes med 200.000 kroner.

Aktieudvidelser kan således ske på mange forskellige måder, men hovedsageligt med samme formål. At styrke egenkapitalen via øget kapital i virksomheden.