Hvad er en aktionær?

Ser man, som jeg, ofte, eller bare engang i mellem de finansielle nyheder på fjersynet, så vil man ganske ofte støde på begreber som aktier og aktionærer.

Jeg vil nu ganske lavpraktisk og helt simpelt forsøge at kortlægge disse begreber for jer – på et plan, hvor de fleste bør kunne være med.

En aktie betyder ret beset en andel i en given virksomhed, der er organiseret som et aktieselskab. Ejer man en eller flere aktier i en virksomhed, så er man faktisk medejer af denne virksomhed. Dette betyder ligeledes, at en aktionær ret beset er en person, der har en ejerandel i virksomheden.

Hvor stor denne ejerandel er afhænger af, hvor stor en procentdel af de samlede aktier den givne aktionær ejer. Når man køber en aktie, så betaler man et bestemt beløb for aktien. Dette er også kaldet aktiens kurs. Kursen fastsættes af mange forskellige faktorer, som dog har det til fælles, at de hører ind under det fri marked, hvorpå aktier handles. Kursen fastsættes derfor hovedsageligt af udbud og efterspørgsel.

Som aktionær opnår man medbestemmelse i virksomheden, hvilket i sig selv er naturligt nok eftersom man teknisk set ejer en del af den. Man opnår møderet på den årlige generalforsamling, som er aktieselskabets øverste ledelsesorgann. Langt de fleste beslutninger af væsentlig karakter skal træffes på generalforsamlingen jf. kapitalselskabsloven.

Man opnår ligeledes taleret på generalforsamlingen samt ret til at stille spørgsmål til den strategiske ledelse i form af bestyrelsen i virksomheden. Som aktionær har man ligeledes et vist krav på at få fyldestgørende svar på disse evt. spørgsmål.

Når der skal træffes beslutninger på generalforsamlingen foregår det ved afstemning mellem alle fremmødte kapitalejere/aktionærer. Disse har altså den helt suveræne beslutningskompetence.

Derudover kan man få del i et evt. overskud fra virksomheden. Dette kaldes udbytte.

Dette kan være én grund til at blive aktionær og investere i virksomheder. En anden kan være at tjene penge. Der er gode penge at hente, hvis man handler med aktier. Som tidligere nævnt, så fastsættes kursen på aktier af markedet. Udbud og efterspørgsel.

Dette betyder, at hvis markedet flasker sig rigtigt, for den aktie man har investeret i, så kan man tjene penge på at sælge den videre til en højere kurs.

Det er egentlig både simpelt og spændende og noget de fleste danskere kan være med på. Ønsker man at tjene de store penge skal man dog som oftest investere stort. Det findes der heldigvis råd for, idet mange mennesker låner penge til at kunne investere massivt i aktier. Og det betaler sig.