Hvad er en andelskasse?

Mange er nok stødt på ordet Andelskasse i forbindelse med deres søgen rundt i den finansielle sektor i håbet om at finde et passe pengeinstitut. Det er med god grund, at man støder på dette ord. En andelskasse er nemlig langt henad vejen det samme som en Bank, eller et almindeligt pengeinstitut. Forskellen i navnet henlader i hovedsagen til ejerformen på selskabet. Dog bør det med i betragtningen, at der historisk set har været visse lovsgivningsmæssige forskelle på de to typer af virksomheder. Dette har begrænset andelskassernes muligheder for udlån.

Den dag i dag hører Andelskasserne dog under den samme lovgivning som bankerne og har derfor nøjagtigt de samme beføjelser, når det kommer til at låne penge ud.

En andelskasse er altså i sagens natur en bank på lige fod med de klassiske banker som de fleste kender og på et eller andet tidspunkt måske har benyttet sig af.

Ejerformen er forskellen

Den grundlæggende forskel ligger som sagt i den ejerform der historisk er i en andelskasse og som sådan er grunden til navnet også. Dette er en ejerform man ligeledes har holdt fast i. Ejerformen betyder i alt sin enkelthed, at kunderne ligeledes er andelshavere i andelskassen. Dvs. at de praktisk talt er medejere af virksomheden ud fra et princip om, at hver mand har én stemme. Det kan sammenlignes en lille smule med den rolle som aktionærer har i et selskab.

Det skal dog nævnes, at der ikke betales udbytte til andelshavere som der jo gør hos aktionærer. I en andelskasse er der i højere grad fokus på selskabet og ikke på samme måde på den enkelte andelshaver. Det hedder sig nemlig, at andelshavernes evt. udbytte konsolideres i virksomheden, for på denne måde at sikre andelskassen og give andelshaverne mere lukrative vilkår eksempelvis i forbindelse med lån af penge senere hen.