Hvad er en anpartslejlighed?

Begrebsjunglen er nu nået til det bopælsrelaterede område. Vi kigger som sagt her nærmere på ”anpartslejlighed” og eksaminerer helt og igennem dette begreb.

Hvad er en anpartslejlighed?

En anpartslejlighed er som navnet også indikerer først og fremmest en lejlighed. Det specielle ved denne type lejlighed er så, at man som ejer køber en anpart af hele den bygning/bolig, som man bor i. Det betyder, at man er i en boligforening, hvor beboerne hver ejer en anpart/del af den bygning, som de bor sammen i. Modsat en lejelejlighed, hvor du ikke ejer selve lejligheden, men kun har denne som et lån mod en månedlig husleje, så er du her selv herre i egen lejlighed. Det skal samtidig siges, at med en anpartslejlighed medfølger der også brugsret til eksempelvis kælder, have osv., således at du har mere råderum. Fordi du er en form for ejer af en anpartslejlighed, betyder dette også at du kan tage et lån eller låne penge i den, hvis du vil. Således fungerer denne som sikkerhed for dit lån, hvis du skulle for brug for sådan et.

Hvad er forskellen på ejerlejlighed og anpartslejlighed?

Ovenstående beskrivelse af, hvad en anpartslejlighed er og indebærer, kan måske få dig til at stille det helt åbenlyse og klare spørgsmål om, hvad forskellen så er på en anpartslejlighed og en ejerlejlighed, da den ovenstående beskrivelse minder meget om en given beskrivelse af, hvad en ejerlejlighed er. Men der er forskel på disse to typer bolig, og denne vil jeg forklare nu.

Jeg beklager, hvis det bliver en smule teknisk nu, men jeg vil forsøge at holde det så simpelt som muligt. Måske har du nok hørt om en tingbog, som er en juridisk del af det danske tinglysningssystem, og fungerer som et opslag over ejere og disses faste ejendom. Det er som sådan et slags leksikon over ejere af fast ejendom. En ejerlejlighed får sin helt egen plads i tingbogen, da denne fremstår som en selvstændig bopæl. Det samme er ikke tilfældet med en anpartslejlighed, som ikke får sin egen plads i tingbogen, da denne ikke anses som værende på lige fod med ejerlejligheden. Den kan dog som sagt stadig godt belånes.