Hvad er en arbejdsløshedskasse?

En arbejdsløshedskasse er mere populært kaldet en a-kasse. En a-kasse er en forsikring, som du betaler til hver måned. Skulle du gå hen og blive arbejdsløs, så får du udbetalt penge hver måned, hvis du er medlem af en a-kasse. Disse penge kaldes dagpenge. I den økonomiske situation, som præger verden i dag, er det en rigtig god ide for alle at blive medlem af en a-kasse.

Skal jeg både være medlem af en fagforening og en a-kasse?

De fleste mennesker er medlem af en fagforening. Men det er ikke nok at være medlem af en fagforening. Bliver du arbejdsløs, så betaler fagforeningen ikke penge til dig. Det vil en a-kasse til gengæld gøre. A-kassen udbetaler nemlig dagpenge til sine arbejdsløse medlemmer.

Det er vigtigt at understrege, at alle kan risikere at blive arbejdsløse, sådan som den økonomiske situation er i dag. Derfor er det en god ide for alle mennesker at blive medlem af en a-kasse.

Når du skal vælge en a-kasse, skal du kigge dig godt for. Der er nemlig stor prisforskel på de forskellige a-kasser. Du skal selvfølgelig vælge den billigste. Nogle a-kasser henvender sig til folk, som arbejder med et specielt erhverv. Du kan derfor undersøge hvilke a-kasser, der henvender sig specielt til dig.

Bliver du arbejdsløs, når du ikke er medlem af en a-kasse, så kommer du på kontanthjælp. Kontanthjælp udbetales af kommunen, og kontanthjælpen er langt mindre end a-kassens dagpenge. Derfor er det en god ide, at være medlem af en a-kasse. På den måde sikrer du dig selv et godt økonomisk fundament, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs.

Du kan ikke melde dig ind i en a-kasse, når skaden først er sket. Du skal have været medlem af a-kassen i en længere periode, før du er berettiget til dagpenge. Kravet er som oftest, at du har været medlem af a-kassen i et år for at blive berettiget til dagpenge.