Hvad er en B-Aktie?

De fleste har efterhånden hørt om aktier. Aktier omtales faktisk dagligt i nyhederne og har sågar fået deres egen sektion i TV-Nyhederne og i flere aviser. Omtalen findes som oftest under det der hedder finansstoffet. Her kan man typisk danne sig et overblik over, hvordan kursen ligger på de forskellige aktier, og hvordan det er gået med aktierne over en given periode.

En aktie er traditionelt set en ejerandel i en virksomhed. Når man køber en aktie, så køber man teknisk set en del af virksomheden.

Jeg vil dog tage denne begrebsforklaring til et lidt højere stadie og dermed indvie læseren i, at der faktisk findes forskellige typer af aktier. En aktie er ikke længere bare en aktie. Faktisk kan man inddele aktierne i en virksomhed i det der hedder A-Aktier og B-Aktier.

Der er stadig tale om ejerandele i virksomheden, men aktierne har forskellig værdi og giver forskellige muligheder.

En A-Aktie er det som de fleste vel nok kender som en ganske almindelige aktie. En aktie der giver ejerskab i virksomheden og som dermed indebærer stemmeret på generalforsamlingen. Vel at mærke fuld medbestemmelse og stemmevægt.

Der vil altid være forskel på aktierne, når man vælger at inddele dem i forskellige klasser. Der kan dog være forskel på, hvilke forskellige der er på aktierne, dette er typisk givet i virksomhedens vedtægter. Der kan eksempelvis være tale om forskellige stemmeret på generalforsamlingen, hvor A-aktiehaverne har flere stemmer eller større stemmevægt end B-Aktiehaverne, stemmevægten kan også være identisk, mens det udbytte der betales for ejerandelen kan variere. Der findes således forskellige konstruktioner.

Det ses også i visse selskaber, at B-Aktierne slet ikke har stemmeret på generalforsamlingen. Desuden vil man typisk se, at A-Aktier og B-Aktier er delt op, også når de handles på børsen, hvilket giver ganske god mening i forlængelse af denne begrebsforklaring.