Hvad er en boligboble?

En boligboble er et meget anvendt begreb, i hvert fald i forbindelse med hele finanskrisen. På mange måder er det en af de farligste økonomiske tendenser et samfund kan komme ud for. Derfor er det også væsentligt at bruge en blog på denne side på at få det grundlæggende angående dette begreb forklaret.

En boligboble forefindes, når priserne på boliger i et samfund stiger så voldsomt at de kommer ud af trit med den øvrige samfundsøkonomiske situation. Dette finder sted, når priserne ikke udelukkende fastsættes af udbud og efterspørgsel, men i stedet bygger på spekulationer og forventninger. Der vil typisk være tale om at der er forventninger til at boligpriserne vil blive ved med at stige og at der derfor stadigt kommer flere købere, der er med til at presse priserne op. Til sidst når priserne også et maksimalt niveau og vil ikke stige mere. Derfor vil man i stedet se fald i priserne og store tab til følge. Her taler man om at boblen springer.

Finanskrisen

Senest har man set eksempler på denne spekulation i forbindelse med finanskrisen i 2007/2008. Her så man især på det amarikanske marked, at folk blev fandet i en boligboble. Her var der store forventninger til at priserne ville blive ved med at stige og man kunne derfor snildt låne 1.000.000 til et hus, da forventningen var at dette kunne tilbagebetages hurtigt som følge af prisstigningen på huset. I stedet så man at huset måske mistede værdi til omrking 900.000 og så stod man således med 100.000 man ikke kunne betale tilbage.

Dette er blot et simpelt eksempel på, hvornår priserne fastsættes af spekulation frem for reel markedsværdi. Til sidst kan systemet ikke længere holde til det, og man vil se at boblen simpelthen springer og at der derfor er nogen der vil blive fanget.

Man taler om bobler indenfor flere forskellige brancher og principperne er i grunden de samme, bare med forskellige varer.