Hvad er en børs?

I de finansielle nyheder præsenteres ofte emner omhandelende handel med aktier og andre værdipapirer, i denne forbindelse hører man også ofte begrebet “børsen”. Det er derfor både relevant og væsentligt at lade dette begreb indgå i vores lille begrebsguide.

En børs er som sådan bare et marked, hvor der handles med en bestemt type varer. Denne varetype kan typisk være aktier og andre værdipapirer, der er et eksempel på, hvad der handles på en børs. Det karakteristiske ved en børs er, at der handles til markedspris og at varerne på børsen prisfastsættes udelukkende efter markedet. Det vil sige de klassiske udbud og efterspørgselskurver.

Flere forskellige børser

Når det kommer til handel med aktier og værdipapirer, så vil man ofte støde på flere forskellige børser, eller med andre ord – flere forskellige markeder. Man inddeler også ofte disse børser i indeks, der fortæller om det mest handlede aktier på et bestemt marked. Eksempelvis kan nævnes det danske OMX C20 indeks. Der naturligt fortæller om de 20 mest handlede danske aktier. Dette indeks administreres ligesom øvrige nordiske børser af det Amerikanske NASDAQ. Den amerikanske parallel til det danske C20 indeks er Dow Jones indekset der fortæller tilsvarende om Amerikanske aktier.

Men for at blive ved kendte børser, så er det også værd at nævne NYSE Euro Indeks, London Stock Exchange og Tokyo Stock Exchange.

Krav til selskaber

Selskaber der er noteret på børsen skal desuden efterleve en række krav til eksempelvis deres årsregnskab. Der er i årsregnskabsloven for kapitalselskaber oplistet en lang række krav til, hvordan en sådan virksomhed skal udforme deres årsregnskab. Dette er med til at sikre en høj grad af gennemsigtighed for virksomhedens potentielle investore, således at man kan investere i virksomheden på det bedst mulige, og mest oplyste grundlag.

Sammenfattende er en børs altså et sted, eller et marked, hvor der handles med en bestemt vare, hvor prisen ligeledes er fastsat af markedet og hvor investore har mulighed, for at købe andele i virksomheder. Derfor er det også vigtigt at årsregnskabet er udformet på en måde så man kan investere på et oplyst grundlag.