Hvad er en børsnoteret obligation?

Hvis du er en flittig handelsmand på Børsen, vil du nok kunne nikke genkendende til, at obligationer som er børsnoterede kan være meget interessante. I dette indlæg kan du læse mere om, hvad begrebet betyder og hvad det indebærer. Yderligere skulle du gerne i slutningen af indlægget have en bredere økonomisk forståelse for begrebet.

Hvad betyder børsnoteret obligation?

En børsnoteret obligation kan kort fortalt siges at være en obligation, som er noteret på en fondbørs. Denne korte forklaring er absolut ikke dækkende, hvorfor jeg vælger at splitte ordet op i to dele, hvor der først tages udgangspunkt i, hvad en obligation er.

En obligation kaldes også et gældsbrev, og er således et brev, som kan omsættes og kan handles mellem personer på fondbørserne. En klar betingelse for, at obligationer kan blive børsnoterende i Danmark er, at de frit er omsættelige. Obligation kommer oprindeligt af latin, hvor ordet hedder obligare og betyder ”forpligte”.

Dvs. at man forpligter sig til noget i form af et gældsbrev. Fordelen ved obligationer og børsnoterede obligationer er, at man aldrig kan tabe penge på disse, når man køber dem på børsen – dette står i modsætning til aktier, som du kan risikere at tage alle dine penge på og i stedet blive nød til at tage alverdens lån og lån uden sikkerhed for at kunne klare hverdagen herefter.

Typer af obligationer

Obligationer kan faktisk også opdeles efter karakteren af udbyderen. Der findes overordnet set tre slags obligationer. Den ene er statsobligationer, den anden er realkreditobligationer og det tredje er erhvervsobligationer. Statsobligationer udbydes og udstedes ene og alene af staten. Realkreditobligationer udbydes og udstedes af realkreditinstitutter, mens sidstnævnte udstedes af virksomheder/selskaber.

Obligationer er selvsagt meget populære i finansverdenen, fordi de ikke indebærer samme risici, som der er forbundet med eksempelvis aktier. Omvendt kan man så heller ikke vinde penge på dem, hvilket man jo kan med aktier. Dermed bliver obligationer lidt en helgardering, men det kan således være en udmærket ide at investere i, hvis man har nogle penge, som man har lyst til at investere i et eller andet.