Hvad er en børsnotering?

I forlængelse af seneste indlæg omkring begrebet børs kommer her en forklaring til, hvad det vil sige, og hvad det betyder, når en virksomhed bliver børsnoteret. Dagens ord er derfor – Børsnotering.

En Børsnotering vil sådan set grundlæggende sige, at en virksomhed som er et aktieselskab bliver noteret på en fondsbørs, eksempelvis at aktierne handles på Københavns Fondsbørs.

Den del afbegrebet siger næsten sig selv, det mere interessante og relevante er snarere, hvordan en sådan børsnotering påvirker virksomheden og hvilke fordele og ulemper der kan være forbundet hermed.

Fordele og ulemper ved børsnotering

Når man taler om at virksomhed bliver børsnoteret så medfører dette selvsagt også en række konsekvenser. Først og fremmest vil en børsnotering øge virksomhedens anseelse og omdømme, der er status og anseelse forbundet med at være noteret på børsen. Derudover vil det også forøge virksomhedens markedsværdi, dels fordi man bliver mere anset og dels fordi aktiekapitalen med al sandsynlighed vil blive forøget da handlen vil stige.

Derudover så forbedre man ligeledes virksomhedens egenkapital og gør det dermed meget lettere at anskaffe fremmedkapital, i denne sammenhæng lån.

Det er blot nogle af de gennemtrængende fordele der er ved at blive noteret på børsen. Dog er det væsentligt at nævne, at man som børsnoteret selskab skal have en vis størrelse, da der er forbundet en del omkostninger med processen, og det at være børsnoteret. Dette kan være en ulempe, hvis ikke virksomheden er klar til at modstå dette.

Man bliver derudover underlagt flere regler og man skal være villig til at afgive noget af den kontrol man hidtil har haft med virksomheden. En af de regler man skal underlægge sig er, at man skal gøre virksomheden mere gennemsigtig for kommende investore og interessenter, men dette betyder også, at virksomheden bliver mere åben for konkurrenter. Dog kan man sige, at hvis ens konkurrenter ligeledes befinder sig på børsen, så gør dette ikke den store konkurrencemæssige forskel i praksis.