Hvad er en centralbank?

Centralbanker findes der mange af i hele verden. Derfor er begrebet også meget interessant at få afdækket. Derfor har jeg i dette indlæg sat mig for, at forklare hvad centralbank(er) i det hele taget betyder, ligesom jeg også vil fokusere på nogle konkrete eksempler, hvor centralbanker gør sig gældende i den finansielle verden. Jeg håber, at læsningen vil være spændende, og at du til sidst vil være meget klogere på, hvilken rolle centralbanker spiller i vores globale verden.

Hvad er så en centralbank?

En centralbank kaldes også en nationalbank i andre kredse, og er en slags institution i ethvert samfund, som har til ansvar at stå for pengepolitikken, valuta og udstedelsen af penge i et land. Det er så at sige hovedbanken i et givent land, som kaldes centralbanken, da denne er det overordnede hoved i et lands økonomi.

Den danske centralbank kender vi under navnet Nationalbanken. Denne har eksisteret siden 1818 og er dermed en meget gammel institution i vores samfund. Men findes der bare en centralbank i alle lande, og så er det alt? Nej, tværtimod. Den Europæiske Union (EU) har en centralbank, som dækker over stort set alle medlemslandene. Pga. det europæiske samarbejde styrer den europæiske centralbank mange af de lande, som har euroen som valuta.

Hvad er centralbankens hovedansvar?

En centralbanks ansvar er, udover det som jeg allerede har nævnt, at sørge for, at valutaen holdes stabil i et eller flere lande. Dette omhandler bl.a. at holde styr på, at renten holdes i ro, at inflation undgås så vidt muligt og at valutaens kurs ligeledes forbliver stabil og god. I dag forholder dig så imidlertid således, at den danske pengepolitik er bundet op på Euroen, selvom Danmark ikke er med i eurosamarbejdet.

Derfor er vi her i Danmark altså også meget påvirkede af, hvordan det går med Euroen i det hele taget. Udover at have disse overordnede opgaver, så styrer centralbanken i et land også landets handel med fremmed valuta og regeringens aktier, således at arbejdet også deles ud. En centralbank er ligeledes uafhængig i de fleste tilfælde, hvilket betyder at denne ikke er afhængig af, hvilken politisk regeringen der eksempelvis sidder i på det givne tidspunkt.