Hvad er en cyklisk aktie?

I begrebsguiden bevæger vi os igen i retning af aktiehandel. Det er altid relevant at klarlægge besværlige begreber indenfor aktiehandel idet det er en emne der har en stor betydning, for rigtig mange almindelige mennesker. Selvom man måske ikke selv er investor på fuld tid, så er det stadig ganske rart at have styr på termerne, når man skal handle, og ikke mindst, når man ser de finansielle nyheder i fjernsynet – eller læser Business siderne i avisen.

Denne gang skal vi behandle begrebet “Cyklisk Aktie” – det er et begreb der stadig anvendes ganske ofte, og det er et ganske dækkende og ikke mindst relevant begreb at kende til, når man snakker aktier med eksperter eller bare med venner og bekendte.

En cyklisk aktie er i al sin enkelthed en konjunkturfølsom aktie. Dette er i sig selv ikke særligt dækkende, medmindre man ved præcist hvad det vil sige at være konjunkturfølsom i denne sammenhæng.

Når man taler om økonomiske konjunkturer, så vil det i bund og grund sige udviklingen i samfundsøkonomien herunder særligt væksten i samfundsøkonomien. Om det går godt eller dårligt. Man taler ofte om, at der er højkonjunktur, hvis væksten i BNP ligger på 2,5 % eller derover, mens der er lavkonjunktur, hvis væksten tilsvarende ligger under 2 %.

Høj påvirkning udefra

At en aktie påvirkes meget af de samfundsøkonomiske konjunkturer betyder at aktiens kurs, og dermed aktiens pris kan svinge voldsomt i forbindelse med konjunkturændringer i samfundet. Det vil sige typisk stige ganske betragteligt i værdig, når der er højkonjunktur mens værdien vil tilsvarende falde i lavkonjunktur.

Gode eksempler på brancher der er hårdt påvirket af konjunkturer er brancher hvor varene i høj grad påvirkes af forbrugernes pengepung. Det vil sige varer der ikke er nødvendige, men i højere grad rare at have. Forbrugsgoder. Det betyder at industri og transportvirksomheder typisk vil være eksempler på cykliske aktier.

Det modsatte af en cyklisk aktie er en defensiv aktie, hvor varerne i højere grad er defineret ved at være nødvendige. Herunder kan nævnes både mad og medicin. Novo Nordisk er et godt eksempel på en aktie der bestemt ikke er cyklisk, men derimod defensiv. Dette skyldes at der altid vil være et behov og et marked for medicin.

Man kan dog ikke gardere sig helt mod kursudsving, da investorernes mentalitet kan ændre sig meget i takt med økonomien.

Men en cyklisk aktie er altså en aktie der er følsom overfor, hvor mange penge forbrugerne har. Typisk altså aktier fra brancher der beskæftiger sig med forbrugsgoder i stedet for nødvendigheder.