Hvad er en forskudsopgørelse?

En forskudsopgørelse, skal alle udarbejde enten før et kalenderår begynder og/eller lave rettelser i løbet af året. Det skal lige understreges at, gør man ikke noget ved den, fortsætter den i det nye år, med de samme tal som året før.

En forskudsopgørelse, skal sige noget om den forventede indkomst man har for året, udfra det beregnes en skattesats. Man skal altså give et kvalificeret bud på, hvor stor indkomst man får. Derudover er der andre ting, man ligeledes skal indtaste, som man kan drage fordel af. Dette kan være befordringsfradraget, som er hjemlet i ligningsloven § 9c, hvilket betyder at hvis man har mere end 12 km., på arbejde, kan man fra kilometer 12, få et fradrag. Det er ligeledes normalt at folk har fradrag for fagforening og a-kasse, som også registreres i forskudsopgørelsen. Er man boligejer, har man et rentefradrag, som også registreres i forskudsopgørelsen. Man kan også have andre fradrag, som skal registreres, men de nævnte er de mest almindelige.

Ud fra disse oplysninger, beregnes en skatteprocent og de kan løbende justeres, hvis der sker ændringer. Det kan være en god idé at justere den. Nogle ønsker at sætte skatteprocenter højere, så man året efter får penge tilbage i skat, mens andre med mindre overblik kan blive rigtig skuffet over at skylde skattevæsenet penge, for at have betalt for lidt i skat. Det mest hensigtsmæssige må være at man forsøger at ramme det præcise beløb.

Som lovgivningen er nu, kan man ligeledes få fradrag for tab på fordringer. Dvs. at staten går ind at dækker, hvis man har penge til gode i et selskab, der går konkurs, som man eksempelvis så det med flyselskabet Cimber Sterling. Det kan ikke dække alt det tabte, men det kan dække noget af det og samlet set bliver det en stor omkostning for samfundet.