Hvad er et afdrag?

Når man optager et lån, så er der tre begreber/faktorer der er vigtige at forstå i forbindelse med afbetalingen af lånet. Der er renten, som er prisen på penge, dvs. den pris man skal betale for at låne pengene. Derudover er der det afdrag som man skal betale, dvs. den del af lånet man betaler af pr. termin, oftest én gang om måneden. Lægger man de to tal sammen, så har man det tredje begreb, nemlig ydelsen. Ydelsen er summen af afdraget og de renter, der måtte være. Så afdraget er det beløb, man hver termin reducerer sin gæld med og det har intet med renterne at gøre, som nogen tror at det har. Renterne er en kategori for sig selv og er med i den samlede ydelse der skal betales.

Der findes forskellige låntyper. Ved et annuitetslån, betales der lige stor ydelse hver måned. Dvs. at renten er højest i starten, i takt med at renten falder, når restgælden bliver mindre, så vil afdraget stige og renten fortsætte nedad. Ved et serielån, er afdragene lige store hver termin og renten vil så i løbet af løbetiden falde, så den samlede ydelse bliver mindre og mindre, som tiden går.

Den sidste låntype er et stående lån, hvor der kun betales renter i et aftalt antal terminer og når de så er gået, betales hele eller dele af afdraget ud. Det betyder at man i et antal år, kun betaler renterne og ikke får formindsket sin gæld. Det er især aktuelt, når man ved at man et stykke ud i fremtiden, vil have flere penge og dermed bedre forudsætninger for at betale af på lånet. Derudover så kan der afhængig af, hvad det er for et lån, både være en fast rente, men der kan også være variabel rente, der tilpasser sig den økonomiske konjunktur. Nogle har det bedst, med den faste rente, mens andre godt kan lide at tage den risiko, både med mulighed for gevinst og tab i forhold til den faste rente.