Hvad er et afkast?

Afkast er ofte et begreb man møder, hvis man er i besiddelse af en portefølje af forskellige aktier. Aktier er en ejerandel af en virksomhed, så man kan købe sig ind i. Afkastet er de penge, man får ud af at være i besiddelse af de aktier. Bestyrelsen i selskabet udlodder udbytte efter hvordan regnskabet ser ud. Nogle gange vælger man dog at geninvestere dele af overskuddet.

CAPM-model til at beskrive afkast og risiko

Capm – modellen, er en model der bliver brugt indenfor finansieringsbranchen. Det er et to-hovedet diagram, der på x-aksen har risiko og på y-aksen har forventet afkast. Figuren har så en lineær funktion, som fint beskriver, hvordan afkastet stemmer overens med risikoen. Så man kan sige at jo større risiko man tager, som ejer af en aktie desto større afkast skal det ligeledes give. På denne måde har alle med en aktieportefølje samme interesser og forudsætninger for sine aktier.

Risiko

På den lange bane vil alle ligge meget tæt eller på linjen i Capm modellen. Når man taler om risiko i almindelighed, har alle dog ikke samme udgangspunkt. Nogle er villige til at tage en større risiko mod et forventet større afkast. Hvis man generelt er villig til at have en høj grad risiko med, kaldes det risiko-elskende. Det modsatte udgangspunkt kaldes risiko-aversion, hvis man ikke er villig til at løbe megen risiko. Midt imellem kaldes naturligvis for risiko-neutral.

Hvis man ønsker at investere i aktier i et selskab, hvor man formoder et højt afkast, kan et godt råd være, at kigge på et selskab der ikke har megen gæld. Hvis ikke man har megen gæld, vil der mere overskud tilbage, som kan blive fordelt mellem aktionærerne, hvis de ikke skal geninvesteres i for eksempel forbedring af teknologien. Så det handler om at finde et selskab med en høj overskudsgrad og en lille gæld.