Hvad er et afkast?

Når snakken går på penge og økonomi og investering vil man typisk høre ordet “afkast” i den forbindelse.

Det er derfor relevant at få begrebet ind i denne blogs begrebsforklaring.
Egentlig kan begrebet forklares meget simpelt som det der kommer ud af en investering man har foretaget. Det letteste eksempel til illustration af dette må være en aktie.

Man kan købe en aktie med en værdi på 100, denne værdi kan så stige eller falde afhængig af mange udefrakommende faktorer, der i øvrigt ikke er videre relevante, for eksemplet.

Aktien kan efter nogen tid opnå en værdi på 150. Vælger man så at sælge aktien på dette tidspunkt vil man have opnået et afkast på 50. Dette tal kommer ganske naturligt af forskellen mellem værdien på tidspunktet for købet og den værdi aktien har opnået ved salgstidspunktet.

Vælger man i stedt at beholde aktien i stedet for at sælge den kan dennes værdi selvsagt stadig variere en hel del. Således kan aktien opnå en højere værdi, men værdien kan også falde. I uheldige tilfælde kan aktien efter endnu nogen tid falde til en værdi der hedder 50. I et sådan tilfælde vil man opnå et afkast på minus 50. Igen kommer det til forskellen mellem værdi med køb og salg.

Det siger ligeledes sig selv, at der ved en positiv gevinst tales om et “positivt afkast”, mens der i tilfælde med tab tales om “negativt afkast”.

Afkastet forklares således som det der kommer ud af en investering, hvad enten dette måtte være negativt eller positivt. Det er derfor en væsentlig del af forklaringen, hvorvidt man taler om negativt eller positivt afkast, når man anvender begrebet.