Hvad er et andelsbevis?

Andelsbevis knytter sig primært til boligverdenen og er, som mange måske kan gætte, et bevis, som vi ikke ser så ofte i dette område. Derfor vil jeg også i dette indlæg fokusere på, at forklare begrebet lidt mere dybdegående, end man måske er vant til at se på resten af internettet. Jeg vil starte med at beskrive helt grundlæggende, hvad et andelsbevis er og derefter hvem det primært er interessant for.

Hvad er et andelsbevis?

Andelsbevis knytter sig tæt til andelsbolig. En andelsbolig kender de fleste nok: det er en bolig (for det meste lejlighed), hvor man køber en andel af den bygning, som lejligheden ligger i. Denne andel er som oftest i form af den lejlighed, som man skal bo i. Man køber så at sige blot en andel/part af en given bygning, som så også er ejet af alle de andre beboere i bygningen – som sammen med dig alle sammen står i en andelsboligforening. Andelsbeviset kommer nu ind i billedet, da dette er et dokument, der viser, at man har brugsret og råderet over en given andelsbolig. Det er så at sige beviset for, at man ejer en given andelsbolig. Det kan samtidig ses som modstykket til et skøde på en ejerbolig – et bevis på, at man er ejer af en given bolig!

Hvem er et andelsbevis mest relevant for?

Et andelsbevis er selvfølgelig, på grund af ovenstående forklaring, mest interessant for personer, der enten ejer eller ønsker at eje en andelsbolig. Står du f.eks. lige og har taget et lån til din drømmelejlighed, er det yderst relevant, at du holder styr på det med andelsbeviset. Det er trods alt beviset for din private ejendomsret. Når du tager dit lån i banken, skal denne have andelsbeviset tinglyst og deponeret hos sig, så der er du allerede godt sikret. Skulle det tragiske ske, at indehaveren af et andelsbevis skulle gå hen og dø, så siger loven, at hvis den afdøde er gift, overgår beviset til ægtefællen, som kan fortsætte andelsboligforeningen. Er den afdøde indehaver ugift, så kan en evt. samlever få lov til at overtage medlemsskabet, hvilket dog forudsætter, at denne har boet sammen med afdøde i mindst to år.