Hvad er et gebyr?

Gebyr er et udtryk man ganske ofte hører. Særligt har udtrykket fået en meget negativ klang og sættes ofte i forbindelse med skatter og afgifter, der utvivlsomt har en negativ klang. Begrebet anvendes ofte i forbindelse med lån af penge, hvorfor det da også er yderst relevant at få klarlagt begrebets betydning og anvendelse i denne blog.

Det er måske i virkeligheden hensigtsmæssigt at klarlægge begrebet ud fra et juridisk synspunkt. I hvert fald som udgangspunkt. Begrebet er nemlig forklaret i markedsføringsloven. Nærmere bestemt lovens § 13 stk. 5. Her foreskrives det, at: ”ved et gebyr forstås en betaling for en særlig tjeneste, funktion eller ydelse, som knytter sig til købet af en vare eller tjenesteydelse, og som ikke har karakter af betaling for en selvstændig ydelse”.

For den almindelige bruger af tjenesteydelser, herunder lån, siger denne lille tekst fra markedsføringsloven næppe det helt store og en nærmere uddybning og forklaring er derfor at foretrække.

Det er givet at gebyret skal knytte sig til en særlig ydelse, for at der kan være tale om et sådant. Lovgivningsmæssigt forstås dette også som at gebyret skal fungere som en direkte betaling af en udgift som den der leverer ydelsen har i forbindelse med denne. Gebyrets pris må derfor ikke som udgangspunkt overstige denne ydelses pris, hvorfor der ellers vil være tale om en skat, som så igen ikke kan eller må opkræves fra privat virksomhed.

Gebyr er altså i sin klare betydning en ekstrabetaling for en varer. En betaling der stadig knytter sig til varen og som er forbundet til en udgift som yderen af ydelsen har i forbindelse med den udbudte ydelse. Der er altså ikke reelt tale om varens pris, men nærmere om en ekstraomkostning som yderen skal have dækkes i forbindelse med at udbyde varen, hvorfor der også er grænser for, hvor høje gebyrer man kan opkræve i henhold til loven.