Hvad er fast rente?

Den korte præcise definition af rentebegrebet, er at renten er prisen på penge. Den pris, det koster at låne et beløb, oftest angivet i procent er renten. Så når man vælger at låne penge. Store, som små beløb, er det ret væsentligt at vide hvad renten er. Alle de lånte penge, skal naturligvis betales tilbage, men oftest skal der betales noget ekstra tilbage, som “tak for lån”.

Boligmarkedet skelner mellem fast og variabel rente

Når man optager et boliglån i kreditforening, kan man både aftale en fast rente og en variabel rente. Det afhænger af hvor risikovillig man er, eller modsætningsvis risikoavers. Ved et fastforrentet lån, er der ikke noget hokus pokus, man betaler et fast procentsats i renten gennem hele lånets varighed. Ved en variabel rente, varierer renten i forhold til hele markedssituationen. Dvs. at man kan både blive vinder og taber i det spil, i forhold til de fastforrentede. Gennem de sidste små 5 år, hvor der har været finanskrise, har man med fordel kunne have haft variabel rente. Da den har været lavere end den fastforrentede. Det er dog ikke sikkert at det vil fortsætte sådan. De umiddelbare tendenser for 2013, peger ikke i retning af at folk med variabel rente har så meget at frygte. Det ligner at den fortsat vil være meget lav også i resten af 2013. Så folk med variabel rente bliver ved med at spare penge, indtil videre i hvert fald.

Individuel vurdering

Det er meget individuelt om man er tilhænger af det eller det andet. Vores personligheder er meget forskellige og ikke alle har samme holdning til, om ens lån skal have en fast eller en variabel rente. Det er jo ens egne boligudgifter der reguleres efter renten. Dog er der skattefradrag for rentebetalinger, så det er det eneste positive, der er at sige om en eventuel rentestigning.