Hvad er fornuftig boligopsparing?

I forbindelse med boligkøb, er det ofte finansieret af både bank og kreditforening. 20 % af købsprisen er banklån, mens de resterende 80 % lånes i kreditforeningerne. Man skal som regel lægge ca. 5 % af købesummen på boligen i udbetaling og hvis man har dem opsparet, er det naturligvis kun af det resterende beløb af fordelingen der er delt 20 og 80 % mellem bank og realkreditselskaberne. Det er fornuftigt at have sparet op til udbetalingen på boligen, så man kan betale den del kontant.

Høje renter på banklån

Der er høje renter på banklån og derfor så handler det om at holde det lån længst muligt nede og betale af på det, når man kan. Det giver f.eks. ingen mening, hvis man vælger at have et højt beløb stående på en opsparing til nærmest ingen renter, hvis man har en masse gæld på sit banklån til en meget højere rente. Det handler om at få afviklet mest muligt på sin bankgæld. Derfor er det også klart en fordel, hvis man har penge til udbetalingen, så bankgælden holdes længst muligt nede. Så længe man skylder en masse penge, så er det dumt, bare at have penge stående på en konto, for man får nærmest ingen renter på sit indestående i pengestitutter. Alle penge, man skal bruge, skal lånes i stedet for, her får man nogle bedre aftaler, så man kan nedbringe gælden på de dyre lån man har. De 30-årige boliglån man oftest optager, har den bedste rente hos realkreditforeningerne, heldigvis er det også dem, hvormed man låner de fleste penge. Det er muligt at få en rigtig god rente på sit lån hos disse. Det er væsentligt at få betalt af på sin gæld i banken, så man skaber noget friværdi i boligen. Det kan gøres ved ekstra indbetalinger eller man kan låne penge til en lavere rente, som kan nedbringe det man skylder i sin bolig.

Friværdi giver penge på lommen

For at man kan tjene penge på at bo i en bolig, skal man som minimum bo der 6-7 år ofte. Det hænger sammen med at det koster nogle penge at flytte. Der er tinglysning, advokat, ejendomsmægler og andre udgifter forbundet. Samtidig skal man have afdraget så meget på gælden, at boligen skal sælges for mere end man købte den for ellers skal der være afdraget mere end de udgifter der har været i forbindelse med at erhverve boligen. Derfor handler det for alt i verden om at få nedbragt sin gæld på boligen, så man har mulighed for enten at investere i den opsparede friværdi ellers så der er mulighed for at sælge med fortjeneste.