Hvad er gældssanering?

Gældssanering er et af de mere komplekse begreber, når det kommer til lån og privatøkonomi. Om ikke andet er det et ganske vigtigt begreb. I hvert fald i nogle sammenhænge. Derfor fortjener begrebet også en mindre forklaring på disse sider.

Gældssanering vil kort sagt sige, at en skyldner, eller debitor får noget af sin gæld slettet eller automatisk afviklet. Dette kan ske hvis gælden er uforholdsmæssig høj og det vurderes, at denne ikke kan betales tilbage med din situation som skyldneren er i for øjeblikket.

Gælden vil således blive nedskrevet til et niveau, hvor skyldneren kan tilbagebetale denne gennem en afdragsordning med dennes kreditorer.

Det bør til denne forklaring nævnes, at gældssanering som oftest er en retlig beslutning der træffes gennem retlige indstandser og ikke bare er noget som debitor aftaler med kreditor. Gældssanering er ligeledes skrevet ind i konkurslovens bestemmelser og der findes på denne måde gyldige lovbestemmeler og vilkår og mulighed for gældssanering. Det er dog ikke relevant at komme ind på de nærmere juridiske detaljer på dette område.

Gældssanering er på mange måder en sidste udvej, hvis man står i et håbløst tilfælde og det er bestemt ikke noget man bør efterstræbe. Det er en lang og krævende proces og efter gældssaneringen er belsuttet er der stadig lang vej inden hele restgælden er afviklet.

Afgørelsen træffes af skifteretten, som ligeledes bestemmer, hvor meget gælden skal nedskrives og, hvordan den skal tilbagebetales. Dette beror på en vurderingen af skyldnerens indtægtsforhold mv. Det vil typisk ikke ses at gælden helt bortfalder.

Man vil i stedet finde en passende procentdel af den oprindelige gæld og således vil skyldneren skulle afdrage på restbeløbet over en periode indtil dette er indfriet helt.

Gældssanering er en god måde, for en skyldner at komme ud af en ellers håbløs situation og komme tilbage på rette spor igen.