Hvad er ØMU?

De fleste EU-interesserede mennesker kender nok til begrebet ØMU, og ligeledes hvad dette dækker over. ØMU’en er et meget omdiskuteret begreb, og står til grund for en vigtig finansiel institution i det økonomiske kredsløb.

Hvad er ØMU?

ØMU er en forkortelse for ”Den Økonomiske og Monetære Union” og er en møntunion. Nu spørger du så, hvad er en møntunion? Svaret er, at en møntunion er en form for fænomen, hvor flere lande går sammen og beslutter sig for at have en fælles valuta. Dermed bliver de forskellige landes økonomi bundet op på hinanden. ØMUen er som sagt en møntunion, men det er i særdeleshed den møntunion, som danner grundlaget for Euroen (den fælles europæiske valuta, som de fleste EU-medlemslande har).

Hvordan opstod ØMU’en?

ØMU’ens historie er en lang og indviklet affære, men det er muligt, at give en kort opridsning af denne. ØMU’ens oprindelse kan deles op i tre faser. Første fase starter med, at Maastricht-traktaten i 1992 gjorde ØMU’en til et decideret mål at få indført, således at der bliver nogle fælles økonomiske spilleregler i forhold til inflation osv. Traktaten trådte i kraft i 1993. Anden fase indebar, at ØMU’en ligges til grund for Den Europæiske Centralbank. Arbejdet indebar her at planlægge og designe en fremtidig ny valuta. I 1995 besluttes eksempelvis det nye navn til valutaen, som vi i dag kender som Euro. I tredje fase er ØMU’en således en integreret del af EU-samarbejdet. Fra 1999 betragtes euroen som en fælles valuta og Den Europæiske Centralbank indfører en fælles monetær politik. Det er dog først i 2002, at sedler og mønter er trykt færdige.

Hvordan står Danmark i forhold til ØMU’en?

Danmark stemte nej til Maastricht traktaten i 1993, hvilket kom som et chok for politikerne rundt omkring i landet. Fordi man stemte nej, fik man i stedet nogle forbehold, der bl.a. gør, at Danmark står udenfor tredje fase af ØMU’en, hvilket afspejler sig i, at Danmark i dag stadigvæk har vores krone som valuta, i stedet for Euroen. Der har dog været meget polemik omkring, at alle EU-lande på et eller andet tidspunkt vil være nødsagede til at indgå i en fælles valuta. I forvejen er et land som Danmark allerede bundet meget op ØMU’ens regler i forhold til lån osv., og vores økonomi kan ikke klare sig uden samarbejdet.